Vraag naar visie ruimtelijk ordening en droogteplan gemeenteraad mei

01 Juni 2020

 Vraag naar visie ruimtelijk ordening en droogteplan gemeenteraad mei

Ruimtelijke ordening bepaalt zeer sterk het uitzicht van een gemeente, de ermee samengaande mobiliteit én heeft invloed op ons milieu waarbij te denken valt aan het gebrek aan insijpeling door té grote verharding. In Hamme, door de talrijke bouwprojecten, zeker aan de orde.  De lokale ruimtelijke ordening en het vergunningsbeleid vragen reeds geruime tijd onze aandacht. Zonder afdoende verklaring vallen ons trouwens hierbij enkele zaken steeds op:  adviezen EIGEN diensten worden vaak niet gevolgd, vergunningen soms uitgereikt ZONDER noodzakelijk voorafgaand onderzoek.. We tasten wat in het duister eerlijk gezegd inzake logica.. Reeds op de gemeenteraad van april vroegen wij om een nota ruimtelijke ordening om op deze manier de visie te kennen van de bevoegde schepen en de huidige meerderheid inzake lokale ruimtelijke ordening en de toekenningen.We plaatsen het punt ter opvolging op de gemeenteraad in mei,  hierbij rekening houdend met de steeds vroegere en aanhoudende droogtes die niet uit het nationale nieuws zijn weg te denken en die ook in Hamme zijn sporen reeds nalaat. Deze nota kan dan voorgelegd worden op GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)  en nadien op de gemeenteraad ter goedkeuring.  We leerden via de bevoegde schepen dat een uitgewerkt plan niet nodig is. Voor hem volstaat blijkbaar wat vermeld wordt in het bestuursakkoord. Een vodje tegen het bloeden dus. Advies vanuit GECORO niet gewenst. Over inspraak gesproken van adviesorganen. Afwijkingen zouden volgens hem over kmo gaan... Wees gerust, we volgen op want hierover hebben wij ernstige twijfels.  De schepen van milieu erkende dat een droogte-aanpak en waterplan geen vrijblijvend iets meer is. De huidige Vlaamse regering verplicht steden en gemeentes recent een plan van aanpak op te maken. Zo ook Hamme. Jammer te moeten besluiten dat  Hamme hierbij geen voortrekkersrol opneemt,  tenslotte zijn we toch een OASE VAN GROEN EN WATER...(?)  #groenhammewerkt