Gekelderd energie- en klimaatbeleid doet Hammenaren de das om

25 April 2024

Gekelderd energie- en klimaatbeleid doet Hammenaren de das om

Lokaal Energie en KlimaatPact: U zei?  Het LEK-Pact is iets wat het bestuur aangaat om lokaal bij te dragen om de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2050 te bereiken. Dit doen we door in te zetten op vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het eerste engagement werd reeds genomen in 2021.

3/15 doelen behaald.

Slechts 3/15 klimaatdoelstellingen worden behaald door deze Hamse meerderheid. Voor al de rest schieten we, ondanks de genomen “versnelling”, nog altijd tekort en aan sommige is nog niet begonnen. Kansen op vrijwel alle domeinen van het plan worden gemist. Er zijn zelfs doelstellingen waar we achteruitgaan en waarvan de negatieve effecten niet eens in kaart gebracht zijn. 

NU investeren vermijdt kosten op lange termijn. 

De huidige meerderheid ziet de voordelen niet op lange termijn van de te maken kosten. Ze kijken liever met een te korte termijn bril waardoor men veel te weinig ambitie aan de dag legt en de doelen niet haalt tegen de gestelde deadline. Dit zorgt voor hogere kosten op lange termijn. Kosten die de bewoners van Hamme dragen. 

De kansen liggen overal voor het grijpen. 

-Volop zetten op energiebesparing: elke euro die we daarin investeren, verdienen we snel dubbel terug. Had deze meerderheid hier in het begin van de bestuursperiode op ingezet, dan hadden we, zeker met de energiecrisis die we gekend hebben, al heel wat kunnen besparen.

-Meer vergroenen. Elke inwoner heeft recht op groen. De vuistregel 3-30-300 nastreven. Dat betekent dat je vanuit iedere woning 3 bomen ziet, dat 30% van elke wijk in de schaduw valt en dat er vanuit elke woning op 300 meter afstand een verkoelend parkje is 

-Inzet op ontharding, vooral in de meest verharde wijken. Gezondheidsvoordelen zijn hier het snelste te halen.  Burgers, scholen en bedrijven actief ondersteunen en stimuleren om dit te doen. 

-Bomen zorgen voor zuivere lucht. 2600 zijn erbij gekomen maar we zitten nog maar op 15%. De meerderheid zou er o.a. ook moeten voor zorgen dat alle bomen die gekapt zijn, ook effectief vervangen worden. Het bomenbeheerplan is hierbij een kompas. 

...

De toekomst? Enkel met Groen gegarandeerd

We pakken de oorzaken van de klimaatcrisis aan én beschermen je tegen de gevolgen die we nu al voelen, zoals hitte, droogte en overstromingen.Na onze oproep vorig jaar tot meer klimaat ambitie stak men een al een tandje bij.  De indruk blijft echter dat de meerderheid in zijn huidige samenstelling dit engagement beschouwt als een verplicht nummertje. Samenwerking over partijgrenzen heen is in deze materie momenteel quasi onbestaande. Enkel met Groen in een volgende bestuursmeerderheid is deze progressieve en broodnodige samenwerking wel gegarandeerd. 

Groen Hamme wil eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Want mensen die het moeilijkst rondkomen, voelen de klimaatcrisis het hardst. Geef jij ons jouw stem om dit eerlijke beleid mee uit te stippelen?