Concessie Bib- en academiecafé Markt Hamme: juridisch wankel

18 Januari 2024

Concessie  Bib- en academiecafé Markt Hamme: juridisch wankel

Afgelopen weekend ging naast onze nieuwjaarsactiviteit ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente door op het evenementenplein. Hierdoor was er opnieuw weer wat extra leven op en rond de 'Nieuwe Markt'.Ook de horecaruimtes aan bibliotheek en academie zullen na een zoektocht van 2 jaar nu een invulling krijgen, zo besliste de meerderheid op de gemeenteraad in december '23 . Op zich goed nieuws om onze kernen levendig te houden. 

De gevolgde selectieprocedure in een notendop

2 jaar geleden besliste de gemeenteraad om de voorwaarden voor een concessie van 15 jaar vast te leggen voor de 2 horecaruimtes op de markt: het academiecafé en het leescafé. Een concessie is een soort gebruiksovereenkomst waar geïnteresseerden zich kandidaat konden voor stellen.

Kandidaten dienden hierbij zelf in te staan voor de inrichting van de lege ruimtes.

Omdat er na 2 publicaties geen kandidaat werd gevonden, besliste het college om een open inloop-moment te organiseren en in onderhandeling te gaan met ondernemers die na dit moment enige interesse hadden. Er bleken 2 ondernemers te zijn die daarna een voorstel deden. Eén werd door het college niet behouden, de andere vond het college wel voldoende aansluiten bij de oorspronkelijke voorwaarden. Het dossier werd in december aan de gemeenteraad dan ter goedkeuring voorgelegd. De meerderheid besliste daar om de concessievoorwaarden aan te passen naar het voorstel van één van die 2 kandidaten en deze dan ook direct aan hem toe te wijzen.

 

Toekenningsprocedure: Geen goed bestuur

Als Groen Hamme hebben wij ons onthouden. We gunnen de gekozen ondernemer uiteraard een bloeiende zaak. De meerderheid werkt echter op een manier die zorgt voor juridische onzekerheid en waar een schijn van partijdigheid rond hangt. De concessievoorwaarden aanpassen en de concessie direct toewijzen in één beslissing is geen correcte gang van zaken. De concessie werd oorspronkelijk uitgeschreven met het opzet dat kandidaten zelf moesten investeren om alles in te richten. Met de aanpassing wordt nu een budget van 300.000 euro voorzien voor de inrichting. We zijn er van overtuigd dat als ondernemers niet zelf eerst zoveel geld moesten investeren, er mogelijks wel nog meer geïnteresseerden zouden zijn. Niet elke ondernemer krijgt op deze manier dezelfde kans om zich kandidaat te stellen om ingerichte horecaruimtes uit te baten. Het feit dat de gekozen kandidaat op een groepsfoto staat van één van de meerderheidspartijen, zorgt ook voor een schijn van partijdigheid. Dit is allesbehalve goed bestuur. Als overheid moet je er altijd alles aan doen om zo een schijn van partijdigheid te vermijden.

 

Ons voorstel?

We stelden dan ook voor om het dossier uit te stellen. Volgens de meerderheid zou de definitieve inrichting van de horecaruimtes ten vroegste voor half dit jaar zijn. Tijd genoeg dus om de procedure voor ingerichte horecaruimtes terug open te schrijven en zo elke ondernemer gelijke kansen te geven. Hierin werden we niet gevolgd...

Als Groen Hamme hebben we getwijfeld om klacht in te dienen tegen deze juridisch wankele beslissing. Om de ondernemer niets in de weg te leggen en omdat iedereen wel gebaat is bij een invulling van de horecaruimte hebben we uiteindelijk beslist om dit niet te doen.

Nu is het voor zowel de gemeente als de ondernemer te hopen dat er niemand klacht indient. Zo niet dreigen zowel de gemeente als de ondernemer een 'blauwtje' te lopen en dat past misschien niet zo goed qua kleur.