Iedereen recht op spelen!

07 Februari 2024

Iedereen recht op spelen!

Duurzamere  en voor iedereen toegankelijke  speelruimtes zijn broodnodig in Hamme.  Gilles Verbeke, gemeenteraadslid 


Met de inrichting van de geplande speelbossen aan de Mirabrug en de inrichting van een speelbos nabij het skatepark  voor ogen wilden we op de laatste gemeenteraad zicht krijgen op de criteria die de schepen hanteert bij inrichting van speelinfrastructuur. 

Voor Groen Hamme gelden volgende noodzakelijk criteria: 

  • Inclusiviteit:  speelomgevingen en -activiteiten zijn toegankelijk en uitnodigend zijn voor kinderen van alle vaardigheidsniveaus, inclusief die met fysieke, sensorische, cognitieve of emotionele beperkingen. 
  • Participatie: speelomgevingen stimuleren het 'samen' spelen, elkaar ontmoeten , samen genieten van spel. Ook in de ontwerpfase van speelgelegenheid is betrokkenheid van inwoners enorm belangrijk. Wat wensen bewoners van een wijk? Hoe kijken de verschillende leeftijden naar spelen (kinderen, ouders, jongeren, senioren) . Bv. Senioren hechten belang aan de toegankelijkheid van het terrein of willen inzetten op toestellen die fitheid onderhouden, kinderen met een beperking hebben vaak nood aan een aangepast speeltuig, jongeren geven hun idee over de 'chillfactor'....Zo maken we spelen op maat van de gemeenschap. 
  • Duurzaamheid: Inzetten op duurzame materialen die langere tijd meegaan en de natuur niet beschadigen en/of  hergebruik van aanwezige infrastructuur. Daarnaast vroegen we ook naar een gecoördineerd plan rond het onderhoud, het vernieuwen of eventueel uitbreiden van de speelinfrastructuur en deden we het voorstel om bij grote bouwprojecten zoals op de site Tasibel, ook steeds voldoende potentiële speelruimte te voorzien."

Wat we leerden?

  • Recent besliste het college het charter 'Goe Gespeeld' te tekenen waarin het gemeentebestuur zich engageert om 8 'speelse beloftes' na te streven om te komen tot een positiever speelklimaat in de gemeente.
  • Op basis van periodieke controles wordt de bestaande speelinfrastructuur in kaart gebracht en wordt een herstelling of opfrisbeurt gepland

Welke veranderingen komen er op onze vraag?

  • Er komt potentiële speelruimte te voorzien bij grote bouwprojecten. Hierin blijven we pleiten voor voldoende participatie. 
  • De dienst vergunningen vanaf nu ook steeds een aanvraag tot het inrichten van speelruimte toetsen op inclusiviteit.

Door Groen Hamme worden speelruimtes  vanaf nu inclusiever, duurzamer en participatiever.