Reactie Groen Hamme naar aanleiding van zinloos geweld

21 Mei 2014

Reactie Groen Hamme naar aanleiding van zinloos geweld

Wij reageren met afschuw en verontwaardiging op het gewelddadig voorval afgelopen weekend. Ons medeleven gaat uit naar het slachtoffer en zijn famiie. We moeten alles in het werk stellen om dit in de toekomst te voorkomen.Iets meer dan een jaar geleden, deden wij in de gemeenteraad volgende oproep: 

"Groen Hamme vroeg destijds dat er een "samenlevingsproject voor (jonge) Hammenaren" op touw gezet zou worden waar "samenleven/samenwerken/samen sporten/samen ontspannen" centraal staat:

  1. Naar de jeugd toe, vanuit de verschillende jeugdwerkingen, het onderwijs, de academies en de sportverenigingen.  
  2. Naar de ouders én de volwassenen toe. Deze moeten absoluut mee betrokken worden. Kinderen spiegelen zich aan volwassenen. De ouders, bij uitbreiding de volwassenen, dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van onze jongeren.  
  3. Groen Hamme pleit voor een soort charter/overeenkomst dat getekend wordt door de verschillende participanten.

Groen Hamme vindt dat dit een belangrijke taak is voor de nieuwe schepen van jeugd om dit te realiseren."

Als reactie op het zinloze geweld dat zich voordeed tijdens de carnavalperiode, pleitte burgemeester Herman Vijt in april vorig jaar voor een serene dialoog en verwees naar de gemeentelijke dienst welzijn, die een actieplan zou uitwerken.

We gaan er van uit dat hier intussen werk van gemaakt is, en zullen dit bevragen tijdens de volgende gemeenteraad.