Plezierige pleintjes

27 Januari 2008

Geef toe, het doet spontaan aan een Suske& Wiske-album denken, zo'n allitererende titel. Maar ere wie er toekomt, ik heb de titel niet zelf verzonnen. Het is de klinkende naam van een nieuwe actie die gelanceerd wordt door het Hamse CD&V voorzitterstrio.Ik citeer een paar zinnen uit een bericht op hun website :

« Hamme raakt stilaan volgebouwd. Er is heel wat minder groen en minder open ruimte dan pakweg twintig jaar geleden?. Dat kan wrijvingen en verkeersdrukte geven maar het kan ook uitmonden in gezellige buurtfeesten en wijkevenementen?.. Nette buurten creëren en mensen samen brengen, zijn volgens hen essentiële stappen in de goeie richting? daarom lanceren ze de actie 'Plezierige pleintjes' «

Wat is de bedoeling ? Ik citeer nog een twee prachtige stukjes :
« Pleintjes kunnen het kloppend hart vormen van een wijk. Als ze veilig zijn, uitnodigend en gezellig. Dan kunnen ze ideale ontmoetingsplaatsen worden voor jong en oud. Open groene ruimten tussen het huizengrijs. Je kan er met je vrienden spelen, petanquen of sporten, of gewoon een babbeltje slaan? »

« Veilig verkeer, meer groen in de gemeente en meer kansen tot informeel samenkomen. Dit zijn de drie doelstellingen die dienen nagestreefd te worden zodat Hammenaren zich ook thuis voelen op straat »

Je zou haast gaan denken, wie heeft er nog groene oppositie nodig met zo'n partij in de meerderheid ?

Misschien om te protesteren als men in een wijk banken laat weghalen, omdat jonge mensen zich er thuis voelen op straat.
Of misschien om de wettelijk verplichte aanleg van een zone 30 rond een school op de agenda te blijven plaatsen, tot ze eindelijk ingericht wordt.
Of misschien om te protesteren, iedere keer als de CD&V-open VLD meerderheid weer eens een nieuwe verkaveling goedkeurt zonder één vierkante meter vrije, open ruimte?