Ondersteboven: walk and don't look back...

17 September 2009

Het agendapunt in verband met 'Ondersteboven' leverde gisteren tijdens de gemeenteraad weer een trieste vertoning op. Zoals beloofd kan je hier meer lezen: mijn tussenkomst namens Groen! en een verslag van de reacties van de meerderheid, inclusief de -voorspelbare- uitslag van de stemming.

Tussenkomst Groen! in het dossier Ondersteboven:

Sommige raadsleden vergeleken het dossier van het kleuterschooltje Ondersteboven met een soap of een telenovella.

Een logische vergelijking, maar eigenlijk te mooi voor deze opeenvolging van slechte afleveringen en ongeloofwaardige plotwendingen.

De manier waarop dit dossier behandeld is, is gewoon een voorbeeld van slecht bestuur : De sluiting was een overhaast genomen besluit dat supersnel moest worden uitgevoerd, zonder deftige communicatie.

Nochtans is openheid van bestuur en goede communicatie heel belangrijk voor een hedendaags bestuur. Wie als bestuur de moeite niet neemt om bij belangrijke beslissingen naar zijn inwoners toe te gaan, krijgt die inwoners vroeg of laat zelf over de vloer.

(Dat was gisteren weer het geval. De raadszaal was te klein voor al het publiek. Helaas is dat geen bewijs dat ons bestuur goed bezig is, maar wel dat Hammenaren zich stilaan érg ongerust beginnen te maken over het beleid van deze meerderheid.)

Dat nu in verband met 'Ondersteboven' inderhaast een initiatief op poten gezet wordt, door met een werkgroep ergens in een achterkamertje te gaan vergaderen op initiatief van slechts 1 partij uit de meerderheid, is too little too late...

Drie zaken zijn voor Groen! van belang in dit dossier:

-Het schooltje kan blijven waar het nu is, waar het al jaren gevestigd is en prima draait. Een klein schooltje brengt leven in het hart van de gemeente en het geeft ook een charmante uitstraling aan het centrum.

-Hopelijk leert het college hieruit dat je bij belangrijke geplande ingrepen de bevolking vóóraf bij je beleid betrekt, bevraagt en informeert. Het heeft geen zin naar dure studiebureaus te stappen zolang je niet weet wat er bij je eigen inwoners leeft...

-Wij hebben er vanuit de oppositie geen baat bij, maar ik vind dat de Hamse bevolking recht heeft op een college en een meerderheid die eengezind kunnen besturen.

De reactie van de meerderheid...

was helaas erg voorspelbaar. Zij gaat gewoon verder haar goesting doen.
Ons voorstel was nochtans constructief: 'Onderzoek of je een nieuwbouw kan voorzien / onderzoek indien dat niet kan of overname door een ander net mogelijk is / breng maandelijks verslag uit bij de gemeenteraad.'

De hele oppositie stemde voor, de meerderheid tegen. De ene tegenstem was al fermer dan de anderen. Enkele raadsleden hadden een dwingende blik van de burgemeester nodig om met veel tegenzin een zwakke 'tegen' uit te brengen. Andere raadsleden waren gewoon thuisgebleven om de stemming te kunnen vermijden. Een trieste vertoning...