nieuwe secretaris Groen Hamme

03 December 2020

nieuwe secretaris Groen Hamme

Zondag 29 november hield Groen Hamme haar Algemene vergadering voor leden, digitaal. Op de agenda stond ondermeer de verkiezing van de nieuwe secretaris. Aangezien de huidige voorzitter van Groen Hamme een vrouw is, stellen de statuten dat de secretaris bij voorkeur een man is met als doel het genderevenwicht te bewaren. Koen Colman, jonge veertiger en burgerlijk ingenieur uit Hamme stelde zich  kandidaat voor de functie van secretaris en werd unaniem verkozen door de leden van de  lokale Groen afdeling. Koen zal voornamelijk de fractieleden en het bestuur bijstaan door de interne en externe administratie en communicatie op zich te nemen en hij  is de rechterhand van de voorzitter. Ook de website zal door hem mee beheerd worden. Koen is als lid reeds een tijd actief betrokken binnen Groen Hamme. Zo hielp hij recent mee met lokale acties en is hij ondermeer betrokken op de organisatie van onze quiz die jammergenoeg nog niet kon doorgaan ondanks het grote succes  in 2019. Koen is dan ook een fervent quizzer. Als mens kennen we Koen als iemand waar je met het volste vertrouwen iets aan kan vragen, wetende dat hij dat met zorg zal uitvoeren en die ook steeds een actieve inbreng heeft in gesprekken. Ook met informatica –toepassingen kan hij goed overweg wat niet onbelangrijk is als secretaris. Groen Hamme trekt de komende jaren verder de kaart van de verbreding en bekendmaking niet in het minst door nog gerichter in te zetten op moderne mediakanalen dus is de finesse die Koen daarmee heeft voor ons als lokale partij goed meegenomen. Fijn om nauwer met hem nog te kunnen samenwerken. Op de Algemene vergadering kozen de leden tevens het jaarthema voor 2021. Gekozen werd voor een zeer actueel thema: water. Een echt Groen én Hams thema waarrond de lokale partij acties op diverse niveaus plant het komende jaar. Steeds te volgen op www.groenhamme.be , Instagram en facebook van Groen Hamme.  Peggy Geerinckx, voorzitter Groen Hamme