Morgen gemeenteraad

18 December 2007

En er staat een hele boterham op het programma: Het budget voor 2007 (de vroegere begroting zeg maar), het lokaal sociaal beleidsplan, de meerjarenplanning van het ocmw, de opmaak van een 'citymarketingplan' voor Hamme...Nadat we vorige maand tijdens de gemeenteraad op onze honger bleven zitten wat betreft de plannen van de bestuursmeerderheid (de beleidsnota stelde bitter weinig voor) krijgen we nu eindelijk een beetje te zien waar deze meerderheid met Hamme naartoe wil.

De gemeenteraad vindt woensdag plaats, maar een heleboel zaken kon je al lezen in de pers. De groene visie komt echter niet voor woensdag in de krant. Wij vinden namelijk dat het debat eerst in de raad moet gevoerd worden.
Daarna - en voor de feestdrukte - krijg je ook hier een verslag.