Helemaal Ondersteboven

17 September 2009

Op de gemeenteraadvan 16 september diende ik namens Groen!, samen met sp.a en Hapropos een positief voorstel in te werken aan het voortbestaan van kleuterschooltje Ondersteboven. Het nieuwe schooljaaris pas begonnen en ook het politieke najaardraait alweer op volle toeren. Het dossier van de kleuterschool blijft in Hamme brandend actueel. Nadat de raad van state had beslist dat het schooltje moest open blijven, vond het bestuur niets beter dan vlak voor de start van het schooljaar te beslissen dat de kleuters moesten verhuizen naar de academie van Muziek en Woord, die ondertussen ook al met een ernstig plaatsgebrek kampte.

(Drog)reden: de klasjes bleken opeens niet meer brandveilig, volgens een oud brandweerverslag van 2004.

Dit was een totaal absurde en onrealistische beslissing. In de muziekacademie zou men iedere dag om vier uur de klassen moeten ombouwen van kleuterklassen naar muzieklokalen, en 's avonds laat zou men weer het omgekeerde moeten doen. Bovendien zouden de kleuters er terecht komen in een totaal onaangepaste omgeving. Niemand leek nog te redeneren in het belang van de kleuters en ieder pedagogisch inzicht was zoek. Bovendien ging het bestuur ook de muziekacademie in een nog grotere miserie brengen. Onbegrijpelijke beslissingen van een college, waar nota bene twee schepenen in zitten die in het onderwijs werken! Dit kon niet anders zijn dan een kleingeestige wraakactie en gefrustreerd machtsvertoon.

Gelukkig schorste de raad van state ook deze beslissing en kon het schooljaar toch in 't Achterthof van start gaan.

Gisteren diende ik samen met sp.a en Hapropos onderstaand voorstel in, om weer op een constructieve manier te werken aan de toekomst van het schooltje:

Gemeentelijke kleuterschool "Ondersteboven" in 't Achterhof: toekomstplannen

 

 

Toelichting

 

Het arrest van de Raad van State van 15 juli 2009 schorst de beslissing van de gemeenteraad van 29 april 2009 om vanaf 1 september de gemeentelijke kleuterschool "Ondersteboven" te fusioneren met de gemeentelijke basisschool "De Dobbelsteen" en de vestigingsplaats van "Ondersteboven" in 't Achterhof te sluiten per 1 september 2009.

 

Nadien volgde een tweede arrest op 31 augustus 2009 waarbij de Raad van State bij dringende noodzakelijkheid de beslissing van het College van 27 augustus 2009 om de vestigingsplaats van de kleuterschool Ondersteboven in 't Achterthof om redenen van brandonveiligheid onder te brengen op een alternatieve lokatie, schorst.

 

Het gevolg daarvan is dat Ondersteboven per 1 september niet werd gesloten en dat de kindjes terug naar school konden in hun vertrouwde omgeving in 't Achterhof.

Gezien het voorgaande wordt voorgesteld positieve oplossingen te onderzoeken met het oog op het voortbestaan van de school op de vertrouwde lokatie.

 

We stellen voor twee pistes in voorgestelde volgorde grondig te onderzoeken, nml. Het realiseren van een nieuwbouw op de huidige lokatie in overeensteming met de unanieme beslissing van de gemeenteraad van 24 mei 2006.

Indien uit dit onderzoek blijkt dat dit niet realiseerbaar is, wordt voorgesteld om opnieuw de piste te onderzoeken waarbij de school wordt overgenomen door een ander net.

 

Voorstel van beslissing

 

  1. De gemeenteraad geeft het College van burgemeester en schepenen de opdracht om het realiseren van een nieuwbouw op de huidige site te onderzoeken;

  2. De gemeenteraad geeft het College van burgemeester en schepenen de opdracht om opnieuw de piste te onderzoeken waarbij de uitbating van de school wordt overgenomen;

  3. Het College van burgemeester en schepenen rapporteert hierover maandelijks aan de gemeenteraad.

Over de reacties gaat het volgende artikel

Hilde