Groen! Hamme houdt zone 30 op de agenda

26 September 2007

In mei dit jaar stelde ik een vraag op de gemeenteraad i.v.m. de aanleg van een zone 30 rond het Provinciaal Instituut in de Meulenbroekstraat. Schepen Vijt beloofde toen een gesprek met de schooldirectie en een (nieuwe) bespreking op de verkeerscommissie. Nog even ter info: het inrichten van een zone 30 rond alle scholen is verplicht sinds het schooljaar 2005-2006. Ondertussen zitten we reeds in het schooljaar 2007-2008.

Rond de toegang van het Provinciaal Instituut in de Meulenbroekstraat is nog steeds geen zone 30 ingericht. Deze toegang van de school wordt dagelijks gebruikt door alle leerlingen van 12 en 13 jaar. Voor hun veiligheid is de inrichting van een zone 30 dus heel belangrijk, want in de Meulenbroekstraat wordt vaak zeer snel gereden.

Reden genoeg om tijdens de gemeenteraad van september nog eens te informeren of de beloofde stappen reeds gezet werden.
Uit het antwoord bleek dat de verkeerscommissie ondertussen nog niet vergaderd heeft. Schepen Vijt verklaarde dat de verkeerscommissie waarschijnlijk samen komt in oktober, en dat de schooldirectie dan zeker zal uitgenodigd worden.

Voor Groen! Hamme is verkeersveiligheid een absolute prioriteit en moet de zone 30 er zo snel mogelijk komen. Wij blijven dit dossier dus aandachtig opvolgen.

Wordt vervolgd...