Gemeenteraad januari 2012.

27 Januari 2012

Op de agenda: een nieuw RUP (ruimtelijke uitvoeringsplan) voor het Hamse centrum, waar één en ander aan schort, omdat het helemaal geschoeid is op de leest van Hamme 2020. Een budgetwijziging (nu al!) omdat te weinig geld voorzien werd

voor het nieuwe jeugdcentrum. En een eigen voorstel in verband met de zitpenning van een raadscommissie...

Punten genoeg voor een interessante eerste gemeenteraad van 2012.

-Om te beginnen was er de budgetwijziging voor het jeugdcentrum. Dat 1 miljoen
euro heel krap gebudgetteerd was, was al herhaaldelijk gezegd. Ten opzichte van
de oorspronkelijke plannen is het jeugdcentrum al met één verdieping verkleind.
(Men was in het studiebureau de BTW vergeten rekenen. Je zou toch mogen
aannemen dat een studiebureau, dat goed betaald wordt, dergelijke vergissingen
niet maakt?) Maar goed. Zelfs met een verdieping minder bleek 1 miljoen euro te
krap begroot. Vandaar dat er al in januari een budgetwijziging voor 2012 op de
agenda stond, anders moest de bouw van het jeugdcentrum nog maar eens
uitgesteld worden. De laagste offerte die was binnengekomen bedroeg 1.029.000
euro. Toch voorziet de meerderheid al een verhoging van het budget naar
1.140.000 euro. Nu wil de meerderheid opeens een beetje marge. Dat is heel
logisch, vindt ze. Was die marge dan nog niet voorzien vooraf? Blijkbaar niet. Schepen
Drieghe verantwoordde het zo: 'We hebben nog eens goed bekeken met de jeugd wat
zij willen. En dan blijkt het budget te krap'.'Of ze dan niet beter eerder eens goed met de jeugd hadden
gepraat?' vroeg ik me af. Ik heb ook gevraagd of de extra verhoging niet zal
moeten dienen voor een behoorlijke inrichting. Daar is namelijk al -hou u vast-
25.000 euro voor voorzien. Richt daar maar eens een jeugdcentrum mee in! Dat
lijkt me moeilijk. Of gaat jeugdhuis Klokhuis de rest moeten ophoesten? Ook
daar is nog geen enkele duidelijkheid rond. Het huidige bestuur blinkt niet uit
op vlak van communicatie, maar dat wisten we al.

 

 

-Dan was er het RUP voor het centrum. Helemaal voorzien om
de plannen voor Hamme 2020 te realiseren. Op de markt worden grote volumes
voorzien voor 'grootschalige centrumfuncties'. Te grote volumes, als het aan
Groen ligt. 'Revitaliseren van het centrum', was de toverformule van de avond. En met
die grote volumes/winkels zal het wel meevallen, beweert de meerderheid. Daar
komen immers grote vitrines in. Kijk, daar wordt ik nu lastig van. Tegenwoordig
lijkt het wel of we in onze vrije tijd maar één ding meer moeten doen: shoppen,
shoppen, shoppen. En of het nu bakstenen, beton, of vitrines worden; als de
markt te vol staat, staat ze te vol. En als men het centrum wil
'revitaliseren', als men wil dat de mensen naar het centrum willen komen, dan
zal er toch nog wat open ruimte moeten overblijven om 'een klapke' te kunnen
doen met elkaar. Beter nog wat open ruimte, dan grote lege winkels, lijkt me.
Tijdens mijn pleidooi zag ik vanuit een ooghoek een paar CD&V mandatarissen
stilletjes knikken. Ik vraag me soms af hoe eensgezind de coalitie over deze
plannen is. 'Ach', zegt de burgemeester, 'we moeten vooruit met Hamme'. 'En het
is niet omdat we de volumes voorzien, dat ze zullen volgebouwd worden', zegt
schepen Van Gaeveren. 'We gaan afwachten hoe 'de markt' (lees: de investeerders)
hierop reageren. Nu, ik heb geen zin om onze gemeente aan de grillen van 'de
markt' over te laten. Wil het bestuur alstublieft zelf keuzes maken? Ik ben dus duidelijk tegen dit RUP zoals het nu voorligt, daarom heb ik me onthouden* bij de stemming. Nog dit: Binnenkort hebt u als inwoner twee maand de tijd om bezwaren in te dienen tegen het RUP. Het bestuur noemt dat inspraak. Terwijl
dat gewoon een wettelijke verplichting is.

-Dan was er nog een voorstel van Groen! en sp.a. Op twee
januari, om 10u 's morgens (een half uur voor de jaarlijkse receptie van de
gemeente), werden we uitgenodigd op een speciale commissie. Daar kregen we het
nieuwe Hamse logo in primeur te zien. Wij vonden dat daar geen zitpenning voor
nodig was. Geen goede besteding van gemeenschapsgeld. En we hadden een
alternatief voorstel: schenk het voorziene bedrag aan de vzw speelpleinen, als
eerste aanzet om de schade van de brand te lenigen. 'Gaat niet', hield de
meerderheid aanvankelijk vol. Na een geanimeerd debat gaat ze nu toch nakijken,
of ons voorstel niet mogelijk is. Wordt vervolgd.

 

Hilde Van Cauteren

 

 

*Op de gemeenteraad heb je immers 3 keuzes. Je kan 'voor'
of 'tegen' stemmen, of je 'onthouden'. Ook als ik ergens tegen ben, kies
ik er vaak voor om me te onthouden. Alleen dan komt er immers een
motivering van je stemgedrag in het verslag.