Gemeenteraad 27 mei, Ok of niet OK?

28 Mei 2009

De gemeenteraad was snel voorbij vandaag. Zou de Champions League daar voor iets tussen gezeten hebben? De voetballiefhebbers hebben helaas een deel moeten missen, want ik had toch wel wat groene vragen bij het beleid. Vragen en/of opmerkingen bij de uitwerking van een reglement voor een OK-pas (een pas waarmee kansarme mensen kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten), bij de keuze van nieuwe straatnamen, bij het jeugdbeleid en bij de verbouwing binnen het gemeentehuis voor de dienst burgerzaken. Wie er graag iets meer weet, leest maar even verder? OK-pas.

Met de OK-pas kunnen kansarme kinderen aan verminderde tarieven naar het zwembad, de visvijver, een gemeentelijk sportkamp, de gemeentelijke academies, de speelpleinwerking, een voorstelling in Jan Tervaert. Ook voor de volwassenen is er een vergelijkbaar aanbod.

Een goed initiatief? Jazeker, maar nog voor veel verbetering vatbaar.

Het OCMW en de gemeente krijgen voor dit initiatief geld van de federale en de Vlaamse overheid. De doelgroep voor de OK-pas wordt in Hamme echter bewust zeer beperkt gehouden. Elk voorstel om de groep uit te breiden werd afgewezen. Jongeren tot 19 die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, hebben nu ook recht op zo'n pas. En de volwassen? was de vraag. Neen, die niet dus.

'Dan wordt de doelgroep te groot, aldus de schepen van welzijn. Dan is het budget misschien te snel op. We moeten voorzichtig zijn.' (Ja, stel je voor dat de gemeente zelf een beetje geld zou moeten bijpassen voor haar kansarme inwoners?)

Met de OK-pas krijgen kinderen korting bij de speelpleinwerking en bij schoolse uitstappen. Maar pas achteraf, aan het eind van het schooljaar. Geen goed principe, vinden we bij Groen! Zo kan het gebeuren dat kinderen 'geen zin hebben' om mee te gaan op schooluitstap, omdat ze voelen dat de portemonnee van mama of papa leeg is. Om dat te voorkomen zorg je beter dat de korting meteen toegekend wordt. Ook dat vond de schepen geen goed idee. Weer niet voorzichtig genoeg zeker?

Als het gaat om kansarmenbeleid is de doortastendheid in Hamme helaas ver te zoeken. Ik heb me bij dit punt onthouden.

 

Vrouwelijke straatnamen

Ik heb er al verschillende keren op de raad voor gepleit om eens een vrouwelijke straatnaam toe te kennen. (Zie ook dit oudere blogje http://groenhamme.be/blog/%5Buser%5D/groen_hamme_wil_vrouwelijke_straatnamen)

Blijkbaar begonnen mijn tussenkomsten te hinderen, want de meerderheid heeft een reden gevonden om niet aan mijn vraag te moeten voldoen: In de toelichting bij punt 16 stond de uitleg: 'Er wordt door de wetgever op aangedrongen om pas nadat alle toponymische of historische gegevens ontbreken de voorkeur te geven aan persoonsnamen'. Hoe komt het dan dat we zoveel mannelijke straatnamen hebben? En dat in punt 15 de naam 'Prosper De Visscherstraat' voorgesteld werd?I

Ik heb me onthouden, met alle respect voor meneer De Visscher? Voor de volledigheid: de namen Trutseleir (verkaveling Broekstraat) en het Boserf (verkaveling Molenstraat) heb ik goedgekeurd.

Over het jeugdbeleid en de verhuis van de dienst burgerzaken schrijf ik meer in een volgend blogje.

Hilde