Gemeentebestuur past plannen PPS Marktplein aan na opmerkingen Groen op gemeenteraad van mei laatstleden.

26 Juni 2018

Gemeentebestuur past plannen PPS Marktplein aan na opmerkingen Groen op gemeenteraad van mei laatstleden.

Gisterenavond werd tijdens een extra raadscommissie een aangepast (en definitief?) ontwerp voorgesteld van de plannen voor het Marktplein in Hamme. In tegenstelling tot het eerder uitgebreid aan de pers voorgestelde ontwerp, zijn er enkele ernstige wijzigingen aangebracht, waarbij rekening werd gehouden met opmerkingen die wij maakten op de gemeenteraad van 23 mei ll. Zo komt er nu toch een volwaardig marktplein waarin groen een centrale rol speelt, en komt er voor de school in de Jagerstraat ook nog extra parkruimte, mede door het aantal woningen te reduceren van 79 naar 67 wooneenheden. Over de grootte van de woningen werd vanavond geen extra info verstrekt, hierdoor kunnen wij (nog) niet bepalen of er ditmaal wel wordt voldaan aan de voorwaarden vastgelegd in het RUP, nl. max. 25% van de totale vloeroppervlakte voor woningen. Daarnaast krijgt ook de ondergrondse parking niet 2 bouwlagen zoals eerst voorzien maar slechts 1 bouwlaag, met nog in totaal 196 parkeerplaatsen. Tenslotte sluit het centrum beter aan met de site Meulenbroek via een route voor zachte weggebruikers, waardoor ook het fietstoerisme kennis kan maken met ons vernieuwde centrum. Als Groen Hamme vinden wij het heel positief dat met onze opmerkingen en die van de adviesraden rekening werd gehouden, maar op basis van de informatie die ons vanavond werd verstrekt, kunnen wij nog niet met 100% zekerheid concluderen dat deze aangepaste plannen nu wél volledig voldoen aan de voorschriften die in het RUP werden vastgelegd. Groen Hamme zal dit nog nader onderzoeken na inzage van het volledige dossier, om te voorkomen dat de bouw van de academie en de bib worden gehypothekeerd, zoals reeds eerder gemeld.