Gemeente van opwinding en rust...

27 Maart 2009

Woensdag werd het Citymarketingsplan voor Hamme voorgesteld tijdens de Hamse gemeenteraad. Een plan om Hamme te verbeteren en te promoten. Een duur plan ook vooral, waarin een paar ideeën van het bestuur in verband met de centrumvernieuwing mooi werden voorgesteld. Verder bevat het plan een lijst van losse ideeën die waarschijnlijk ook in andere gemeenten worden voorgesteld. Ik citeer een klein stukje uit het plan. Op pagina 63 staat: "...beveelt bovenal een consequente toepassing toe van één baseline die de ambities van

Ronse perfect omschrijft, bij voorkeur 'Hamme, gemeente van opwinding en rust'..."
Het betere knip-en plakwerk, dat is duidelijk. En een draak van een slogan bovendien. Als we daar Hamme mee moeten gaan aanprijzen...
Hoewel, reden voor 'opwinding' was er woensdag genoeg. Het dure plan is grotendeels gebaseerd op SWOT-analyse die gebaseerd is op een weinig representatieve bevraging. Met name de manier waarop in die bevraging gesproken wordt over mensen met een laag inkomen en over migranten, is beschamend negatief.
Bij Groen! vinden we het heel erg als, omwille van de marketing van Hamme, sommige inwoners blijkbaar minder gewenst zijn dan andere?
Daarbij wordt de sociale huisvestingsmaatschappij De zonnige Woonst in de analyse aanzien als een 'bedreiging' van de woonkwaliteit in Hamme... Onbegrijpelijk.
In onderstaand persbericht hebben we dat toegelicht:
Groen! Hamme staat achter een sterke sociale huisvestingsmaatschappij.
Het bestuur wil de gemeente Hamme verbeteren en promoten en liet daarvoor een Citymarketingsplan opmaken. Eén van de speerpunten is de zorg voor een kwaliteitsvolle woonomgeving. Een goede keuze, vindt ook Groen!, want Hamme heeft nog een sterk verouderd woonpatrimonium.
Maar Groen! Hamme is het niet eens met een aantal vaststellingen uit de studie. De sterke sociale huisvestingsmaatschappij 'De Zonnige Woonst' en het hoog aantal sociale woningen worden daarin gezien als een bedreiging voor de woonkwaliteit in Hamme. Onbegrijpelijk, vindt men dat bij Groen!
Bovendien zou het hoge aantal sociale woningen, nog volgens het plan, de oorzaak zijn van een 'verstoorde sociale mix'. Jonge tweeverdieners aantrekken moet dat probleem oplossen.
Hilde Van Cauteren, groen raadslid, reageert:
"Het lijkt wel alsof dit bestuur vindt dat ze niet de goede inwoners heeft.
Een bestuur moet er zijn voor àl haar inwoners. Er mogen nieuwe inwoners bijkomen, maar er moet eerst en vooral gezorgd worden voor de Hammenaren die er nu wonen. Een sterke sociale bouwmaatschappij en voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn voor Groen! net een goede manier om de situatie van Hammenaren met een laag inkomen te verbeteren. Aangevuld met een degelijke renovatiepremie kan de algemene woonkwaliteit in Hamme daardoor alleen maar stijgen."
En natuurlijk zijn nieuwe inwoners welkom, maar Groen! Hamme wil dat die zich kunnen vestigen in versterkte en gerenoveerde woonkernen, zodat geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden moeten aangesneden worden.
Het Citymarketingsplan wil Hamme immers ook op de kaart zetten als plaats voor "onthaasting". Maar daarvoor moet voldoende groen en open ruimte bewaard blijven, vindt men bij Groen!
Groen! Hamme