Duurzaam naar school.

27 Mei 2008

Ik stel morgen tijdens de gemeenteraad ook een vraag over het project 'duurzaam naar school' In 76 gemeenten gaat volgend schooljaar (2008-2009) het project 'Duurzaam Naar School' van start. 'Duurzaam Naar School' is een actieplan om leerlingen uit het basisonderwijs zoveel mogelijk met de fiets en te voet naar school te laten gaan. Gemeenten die initiatieven rond de zachte weggebruiker opzetten kunnen daarvoor subsidies krijgen. Hamme is nog niet bij de geselecteerde gemeenten voor dit project. Momenteel loopt er in Hamse scholen wel een andere actie om de leerlingen met de fiets naar school te krijgen. Maar tegelijk koos de meerderheid vorig jaar wel voor de aanleg van extra parkeergelegenheid aan de lagere school in de Broekstraat... Om het fietsen te stimuleren? Ik zoek de logica...

In verband met het project 'duurzaam naar school' heb ik de volgende vragen:
-Heeft men in Hamme de mogelijkheden om deel te nemen aan het project 'Duurzaam Naar School' al onderzocht? Zo ja, wat was het resultaat?
-Voor het schooljaar 2009-2010 zullen 2 op 3 gemeenten kunnen deelnemen aan het project 'Duurzaam naar school'. Zal Hamme dan inschrijven op het project?

Achtergrondinformatie:
'Duurzaam Naar School' is, zoals hierboven vermeld, een actieplan om leerlingen uit het basisonderwijs zoveel mogelijk met de fiets en te voet naar school te laten gaan. Gemeenten die initiatieven rond de zachte weggebruiker opzetten kunnen daarvoor subsidies krijgen.
De Vlaamse Regering heeft daarvoor 2,4 miljoen euro uitgetrokken voor volgend schooljaar. Voor het schooljaar 2009-2010 wordt er 9,6 miljoen vrijgemaakt. Daarmee zullen 2 op 3 gemeenten kunnen deelnemen aan 'Duurzaam Naar School'. Hopelijk is Hamme er dan bij...

Tijdens het schooljaar 2008-2009 bereikt "Duurzaam Naar School" al 150.000 leerlingen in 76 gemeenten. Die gemeenten kunnen een selectie maken uit een lijst met concrete initiatieven, ondergebracht in drie categorieën: informatie en sensibilisatie / educatieve initiatieven / organisatie van andere initiatieven.

Ze kunnen bijvoorbeeld een vrijwilligersnetwerk voor voetgangersrijen of een fietspool uitbouwen. Zo gaan verschillende gemeenten een fietspool organiseren, andere gaan een schoolbereikbaarheidskaart opstellen, starten met een voetgangerspool, fietshelmen aankopen, fluorescerend materiaal aankopen,...

"Duurzaam naar school" is een breed concept met in de eerste plaats meer aandacht voor te voet gaan en fietsen.

Voor het basisluik van dit project moet de gemeente geen financiële inspanning stellen tegenover de subsidie van de Vlaamse Overheid. Bij een bereik van 0 -1500 leerlingen bedraagt de subsidie voor het basisluik maximum 26.000 euro. Deze subsidie voor één jaar kan mits gunstige beoordeling worden verlengd

Het gebruik van sjablonen bij de aanvraag en de opvolging van de subsidie beperkt de administratieve lasten voor de gemeenten tot een minimum.
Een gemeente stapt op vrijwillige basis in. De gemeente treedt voor beide luiken op als initiatiefnemer, coördinator en eindverantwoordelijke. Ze installeert daartoe een Overlegorgaan Onderwijs -Gemeente (OOG). In het OOG zetelen onder meer een vertegenwoordiger van de gemeente, vertegenwoordigers van de participerende scholen, de mobiliteitsambtenaar en een vertegenwoordiger van de locale politiezone. De gemeente betrekt alle scholen op het grondgebied bij deze samenwerking. De gemeente draagt de eindverantwoordelijkheid bij de evaluatie van de besteding van de subsidies.

Bron & meer info op:

http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/0513-duurzaam.htm

http://www.ond.vlaanderen.be/LEERLINGENVERVOER/duurzaam/Default.htm