De Hamse academies liggen 'ondersteboven'.

17 September 2009

En dat is niet zomaar een woordspeling. Er zijn helaas heel wat verbanden te leggen tussen het dossier van de academies en dat van kleuterschooltje ondersteboven: de academies liggen op een plaats waar de huidige bestuursmeerderheid andere plannen heeft én een negatief brandweerverslag blijkt alweer een zeer nuttig instrument...

Eerlijk is eerlijk: aan de brandveiligheid van de academies schort wel één en ander. Maar dat weet het bestuur ook al een hele tijd. En daarom is het wel verdacht hoe het begin van het schooljaar opeens grondig in de war gestuurd wordt door de herlocalisatie die het bestuur uit veiligheidsoverwegingen in allerijl heeft doorgevoerd .

Ik diende namens Groen! de volgende vraag in op de gemeenteraad van 16 september:

Herlocalisatie van de afdelingen van de Hamse academies

De academie voor muziek en woord en de academie voor beeldende kunsten van Hamme zijn tot nu toe zeer succesvolle scholen die heel wat leerlingen een goede opleiding en een mooie vrijetijdsbesteding bieden. Zij zijn dus een belangrijk onderdeel van het culturele leven in Hamme. Bovendien zorgt de aanwezigheid van de academies voor heel wat leven in het Hamse centrum.

 

De lokalen op de eerste verdieping van beide academies zijn momenteel niet bruikbaar voor het geven van lessen.

Bijgevolg kent het nieuwe schooljaar een zeer moeilijke start; de leerlingen moeten immers voor verschillende vakken naar diverse locaties. Bepaalde van deze locaties zijn niet aangepast om de specifieke vakken te geven. Bovendien brengt de verspreide ligging van de lokalen veel praktische problemen met zich mee.

 

 

Hoe verloopt het huidige schooljaar en wat zijn de plannen voor de toekomst van de beide academies?

-In hoeverre voldoen de tijdelijke noodoplossingen?

-Zijn er momenteel nog vakken of opleidingen waar geen oplossing voor is?

-Heeft de herlocalisatie invloed op het aantal inschrijvingen?

-Hoe voorziet men dit plaatstekort de komende jaren op te vangen, zodat de goede

werking van deze voor Hamme belangrijke school niet in het gedrang komt?

-De markt is de ideale locatie voor de academies. Deelt de meerderheid deze visie?

-Welke definitieve oplossing voorziet men op lange termijn?

 

Volgens het antwoord van de schepen wordt er voor enkele vakken nog naar een oplossing gezocht en hebben de problemen met de locaties momenteel nog geen invloed op het aantal inschrijvingen.
Volgens de Burgemeester is het heel belangrijk dat de academies in het centrum gevestigd zijn, net als de bibliotheek. (Het gerucht dat ook de Bib moet verdwijnen waar ze nu ligt, naast kleuterschool Ondersteboven, werd dus bevestigd)
Maar toen gesuggereerd werd dat de meerderheid denkt aan een gigantisch winkelcomplex op de markt, aangevuld met (veel te weinig) ruimte voor de academies, zag ik weinig ontkenning op de gezichten van de burgemeester en van schepen Van Gaeveren. Alweer een dossier dat we sterk moeten opvolgen, want ook hier vrees ik dat de rest van het schepencollege gedwee de megalomane plannen van dit duo zal moeten volgen...