Als het goed is...

30 Mei 2008

... zeggen we het ook. Het antwoord van schepen Vijt op mijn vraag in verband met het project 'duurzaam naar school' was positief. De actie wordt voorbereid, en Hamme zal in het schooljaar 2009-2010 wel deelnemen aan het project.