4. Nieuwstraat: moderne boulevard??

27 Januari 2011

Veel meer verkeer, geen groen te zien, te weinig aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte!!    

Verkeersveilig?

Groen! stelt grote vragen bij de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid van onze nieuwe Boulevard. Op de plannen staat een mooi tekeningetje met bijna 'pleinachtige' uitstraling, maar de extra auto's die hier door gaan rijden,staan er natuurlijk niet op. De extra 100 parkeerplaatsen zijn dus geen goed idee...

In het bestek staat: 'Vormgeving verkeersleefbaarheid wordt een belangrijke parameter.' Woorden zijn één ding, de puntenverdeling zegt wat anders. Op verkeersafwikkeling staan slechts 5 van de 200 met de offerte te verdienen punten.

Fietsvoorzieningen waren aanvankelijk nergens te zien. Nu zijn er inderhaast 30 plaatsen voor fietsen voorzien! 20 voor personeel, 10 voor bezoekers. Mag het ietsje meer zijn???

Kwalitatieve openbare ruimte?
Er zijn in totaal op de gunningcriteria 200 punten te verdienen. Daarvan zijn amper 15 punten te verdienen voor de inrichting van het openbaar domein. Een kandidaat-ontwikkelaar die het niet zo begrepen heeft op kwalitatieve invulling van openbaar domein kan dus niet meer dan 15 punten verliezen. Nochtans zijn het juist de publieke delen van dit project, waar elke Hammenaar wat aan heeft? Uit de puntenverdeling blijkt dat dit bestuur daar te weinig belang aan hecht.

Groen?
Ik vrees dat na uitvoering met mij veel Hammenaren zullen gaan zoeken naar het groen op onze Boulevard. Op de tekeningen vanuit de lucht is wel groen te zien, maar in werkelijkheid wordt het mooi weggestopt. Ook hier mooie woorden, maar geen enkel garantie in de puntenverdeling...