Wordt Hamme een Sterrengemeente voor fietsers & voetgangers?

19 Juni 2008

Of Fata Morgana hier ooit langs zal komen weet ik niet, maar Hamme kan wel, net als alle andere gemeenten in Vlaanderen, sterren verdienen door deel te nemen aan de 'Aardig-op-weg-week'. Van 16 tot 22 september 2008 kunnen gemeenten, scholen, verenigingen en buurtbewoners deelnemen aan verschillende acties rond autoluw verkeer. Aan deze week kan men deelnemen met zes verschillende acties: De leukste halte/ Onze straat autoluwer/ Verover de ruimte/ Dag van de trage weg / Autoluw weekend/ Strapdag (van strappen= stappen en trappen)

Per actie kan de gemeente een 'ster' verdienen op de site www.varieerinhetverkeer.be.
Die sterren zijn uiteraard symbolisch, maar ze zijn wel het bewijs dat er in je gemeente aandacht is voor een doordacht verkeersbeleid. Een verkeersbeleid dat niet alleen afgestemd is op de automobilist, maar ook veel aandacht heeft voor fietsers en voetgangers.

Daarom vraag ik woensdag tijdens de gemeenteraad of het bestuur van plan is om aan de Aardig-op-weg-week deel te nemen.

Dat kan door als bestuur in te schrijven voor één van de acties. Maar het bestuur kan de Aardig-op-weg-week ook breder bekend maken bij de Hamse bevolking. Zo kunnen verenigingen, scholen of wijken gestimuleerd worden om zelf initiatief te nemen en deel te nemen aan één van de acties.
Het bestuur kan die acties dan ondersteunen.

Wil je dat er in Hamme een autoluw weekend komt, wil je met je school deelnemen aan de 'strapdag' en de straat rond je school voor één dag autovrij maken, wil je één parkeerplaats omtoveren tot een gezellige ontmoetingsplaats en zo autodelen promoten? Dat en nog meer inspiratie, ook voor andere acties, vind je op de site www.varieerinhetverkeer.be
Wie zich aangesproken voelt om in zijn buurt tijdens de Aardig-op-weg-week fietsers, voetgangers (en gebruikers van het openbaar vervoer) in Hamme een duwtje in de rug te geven, kan daar alvast een kijkje nemen.

Ik vraag woensdag alvast aan de bestuursmeerderheid of zij in september van Hamme een sterrengemeente wil maken voor alle fietsers en voetgangers.