Tussenkomst gemeenteraad nieuw voorstel starterspremie lokale handel

28 November 2020

Tussenkomst gemeenteraad nieuw voorstel starterspremie lokale handel

Op de gemeenteraad lag volgend voorstel van de schepen lokale economie omtrent herziening starterspremie op tafel: >Om startende kleinhandelaars en horeca naar het centrum te halen, stijgt de premie die reeds bestond naar 4000 euro . Daarnaast wordt een starterspremie over het volledige grondgebied voor 1.250 euro gelanceerd. >Ondernemers die werken in de toeristische sector en zich in de gemeente vestigen, kunnen rekenen op het maximale bedrag van 4.000 euro. Wij zijn blij met het voorstel dat als doel heeft lokale handel te stimuleren aangezien de vorige regeling niet het beoogde effect had.    Groen Hamme stelde evenwel wel volgende vragen en maakte volgende bedenkingen: 👉Zelfstandigen in bijberoep zijn hierbij niet opgenomen toch zouden ook zij een duurzame opstart kunnen kennen mits voorwaarden  bv. progressieve premie in tijd volgens bestaansduur onderneming.  👉Is er een doelstelling gekoppeld naar aantal startups binnen toerisme-sector? 👉Na de AV lokale economie werd §6 bij artikel 4 bijkomend ingevoerd, waarbij het college veel vrijheid krijgt om uitzonderingen toe te staan omtrent het toe te staan bedrag. De adviesraad wordt ons inziens zo verengd tot een communicatieplatform waarin geen verdere discussie meer kan gebeuren. Dat betreuren wij. Wij vragen dan ook dat dit punt opnieuw bediscussieerd wordt in dit adviesorgaan. Het genomen besluit is voor ons een aanfluiting van het engagement van de betrokken ondernemers in dit orgaan. Het lijkt ons beter om dan een analyse te maken van het lokaal economisch landschap en op basis daarvan een aantal prioritaire branches met doelstellingen vast te leggen in samenspraak met adviesraad lokale economie. 👉Wij betreuren het ‘eerst komt, eerst maalt’ principe en vragen ook voldoende uit te trekken budget. 'Het geld is op' zou wel heel pijnlijk zijn voor starter. Een uitgangspunt zou het gemiddeld aantal starters vorig jaar kunnen zijn met een kleine marge.  Gilles Verbeke  Fractie Groen Hamme