relanceplannen Corona Groen Hamme

23 Juni 2020

relanceplannen Corona Groen Hamme

Hierbij vind je de voorstellen vanuit Groen Hamme die wij aan het college zouden willen voorleggen in het kader van het gemeentelijk relanceplan, aanvullend op de voorstellen vanuit het bestuur in de informatieve commissie jongstleden. Zij kwamen tot stand na een online debat hierover met onze leden naar aanleiding van de commissie. Voor ons kunnen rond bepaalde thema’s de relanceplannen zeker verder reiken dan wat momenteel op tafel ligt Sport als aanvulling op de sportbon die de gemeente zou aanreiken stellen we volgende zaken voor: We zouden het positief vinden als rond de sportterreinen banken gezet worden zodat mensen die niet zo gewend zijn om te sporten of ouderen even kunnen rusten en genieten. We missen een aanbod in de deelgemeenten, voor jongeren en minder mobiele mensen is het immers fijn ook dichterbij een sportaanbod te hebben. Minder voor de hand liggende sporten verdienen ook aandacht via de sportbon. bv Tai chi, yoga zouden zeker kunnen thuishoren in het rijtje waar de sportbon bruikbaar voor zou zijn.  Jeugd en vrije tijd Wij vragen om te bekijken of er een vierde plaats zou kunnen gecreëerd worden om speelplein werking te voorzien. Te denken valt aan de locatie Zilverberk of Ter Munken.  Verder zou het bestuur een oproep kunnen doen bij de bevolking om een voorstel in te dienen om privé een aanbod te doen naar kinderen en jongeren. Stad Gent voorziet hiervoor een budget en kan zo hun aanbod uitbreiden dan wat via het bestuur kan aangereikt worden. Meer kinderen kunnen zo genieten van een vrije tijdsaanbod.    Samenleving Wat samenleving betreft blijven we sterk op onze honger zitten. Er wordt voedselhulp voorzien wat voor ons noodzakelijk is maar ontoereikend in kader van armoedebestrijding. We vragen daarom aan het bestuur dat zij zo snel als mogelijk een duurzaam plan van armoedebestrijding uitrollen zoals beloofd bij de aankondiging van het meerjarenplan. Corona vraagt om een snelle en doortastende aanpak.  Alle gezinnen met schoolgaande kinderen zouden een eenmalige niet opvorderbare premie van 250 euro moeten kunnen ontvangen. dit voorstel deden wij reeds op de gemeenteraad maar hier gebeurde niks mee.  Aan de kwetsbare groepen die de gemeente wil bereiken zien wij ook graag personen die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning toegevoegd. Zij betalen nu vaak huurgeld wat boven hun budget is.  Een blijvende samenwerking met de Hamse scholen (centrum en deelgemeentes) vinden wij ook opportuun. Dit om alle kinderen en jongeren aan boord te houden. De digitale kloof is meer dan ooit duidelijk gebleken tijdens de crisis. Misschien valt er wat te zeggen voor een uitleensysteem via de bib van laptops?    Economie Er worden ook maatregelen genomen om de economie te ondersteunen, dat mag. Wij stellen voor de cadeaubons aan te bieden in kleine coupures dan deze van 40 euro die 50 euro waard is bij handelaars. Zo kan iemand met een klein budget ook een winst van 20 % meenemen. Bv. Een van 20 euro die 25 euro waard is bij de handelaars. De bons worden volgens ons ook het beste verdeeld in alle gemeentelijke werkingen en diensten, Zo vermijd je dat ze opgekocht worden en slechts enkele mensen hiervan zouden genieten. Idealiter zijn ze ook breder bruikbaar bv.  voor culturele en sportactiviteiten, voor de kringloopwinkel enz.   Gezondheid/Senioren Het hoge aantal besmettingen in het WZC Meulenbroek blijft een grote bezorgdheid van ons. We willen nu niet zoeken naar mogelijke fouten maar mee zoeken naar oplossingen om bij een volgende golf het aantal besmettingen en overlijdens te verlagen.   We vragen dat tegen september een grondige evaluatie zou gebeuren om op basis daarvan een actieplan te maken om nieuwe besmettingen te voorkomen. We vinden het belangrijk om voor wat betreft de werkdruk in het WZC acties te ondernemen en na te kijken op welke manier het personeelskader kan uitgebreid worden, meer toereikend kan worden.   Daarnaast stellen wij voor om een herdenking, een rouwplechtigheid te houden ter ere van alle corona-slachtoffers in Hamme. Hun familieleden hebben de kans niet gekregen om op een gepaste manier afscheid te nemen. Het zou een gemeenschap als Hamme sieren om daarvoor tijd en ruimte te maken. Het beste kan hiervoor samenwerking gezocht worden met alle geloofsgemeenschappen en met het  vrijzinnig humanisme in Hamme