Reactie Groen Hamme n.a.v. agressie op carnaval

30 Maart 2013

Reactie Groen Hamme n.a.v. agressie op carnaval

Ook ons Groen gemeenteraadslid, Bart De Keyser reageerde op de hilarische en extreem beledigende tussenkomst van Jaak Van den Broeck. De tussenkomst van Jaak Van den Broeck was door zijn veralgemeningen en taalgebruik een aanfluiting van het gezond verstand en niet van deze tijd. Bart De Keyser stelde dat de daders inderdaad gestraft moeten worden, maar dat veralgemeningen, zoals in Facebookdiscussies, absoluut niet kunnen. Het is niet omdat 1 Hammenaar racist is, dat alle Hammenaren racist zijn, en omgekeerd. Het is niet omdat 1 Hammenaar van Turkse origine een strafbaar feit pleegt dat alle Turken niet deugen.

 

Hieraan koppelde hij een constructief voorstel om wederzijds begrip en integratie van jonge Hammenaren te bevorderen, namelijk een "samen-leven, samen-ontspannen, samen-werken, samen-sporten"-project op te starten:

Naar aanleiding van de agressievoorvallen en de daaropvolgende veralgemenende en discriminerende uitlatingen op sociale media, die aantonen dat er nog veel werk is wat betreft integratie en samenleven, stelt Groen hamme het volgende voor:

 

1. Groen Hamme vraagt dat er een "samenlevingsproject voor (jonge) Hammenaren" op touw gezet wordt waar "samen-leven / samen-werken / samen-sporten / samen-ontspannen" centraal staat:

a. Naar de jeugd toe, vanuit de verschillende jeugdwerkingen, het onderwijs, de academies en de sportverenigingen. 

b. Naar de ouders en de volwassenen toe. Deze moeten absoluut mee betrokken worden. Kinderen spiegelen zich aan volwassenen. De ouders, bij uitbreiding de volwassenen, dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van onze jongeren. 

c. Groen Hamme pleit voor een soort charter / overeenkomst dat getekend wordt door de verschillende participanten.

2. Groen Hamme vindt dat dit een belangrijke taak is voor de nieuwe schepen van jeugd om dit te realiseren.