Project brugwachtershuisje ; voorbeeld van onzorgvuldig bestuur met financiële risico’s

30 Januari 2021

Project brugwachtershuisje ; voorbeeld van onzorgvuldig bestuur met financiële risico’s

Project brugwachtershuisje : voorbeeld van onzorgvuldig bestuur met financiële risico’s   Afgelopen woensdag stond een uitbreiding van de concessie van het brugwachtershuisje op de agenda van de gemeenteraad in Hamme. Conclusie vanuit Groen Hamme? Dit project is een toonbeeld van onzorgvuldig bestuur en wie kritische opmerkingen maakt, wordt de mond gesnoerd.   Wat het project zelf betreft, is er op de concessie door het college al een aanpassing toegezegd aan de inschrijver. In de voorwaarden vastgelegd in 2018 moesten er aan het brugwachtershuisje naast een horecazaak extra diensten voorzien worden, waaronder ook een herstel- en afspuitplaats voor fietsen. De private ontwikkelaars (Springvis en Hero Construct) hebben plannen ingediend om, samen met het brugwachtershuisje, ook op de achterliggende site 45 appartementen (assistentiewoningen) te bouwen. Het project brugwachtershuisje bestaat dus enkel als een deel van een groter project. In die plannen was rond het brugwachtershuisje geen plaats meer voor die herstel- en afspuitplaats voor fietsen. Het college heeft deze plannen echter wel vergund. Plannen die dus niet overeenstemmen met de voorwaarden zoals de gemeenteraad die in 2018 in de concessie had vastgelegd.   Alsof dat nog niet genoeg was, blijkt uit de vergunning die afgeleverd werd voor het hele project (en dus niet enkel voor het brugwachtershuisje zoals de schepen woensdag beweerde) ook, dat deze tegen adviezen van meerdere diensten in is afgeleverd en ook enorme gebreken vertoonde. Zo blijkt onder andere dat: er een onvoldoende uitgewerkte screening rond de milieueffecten was. er nog geen degelijk plan was voor de afvoer van afvalwater (en dit er nog steeds niet is). er waterinfiltratiemogelijkheid ingetekend staat BOVENOP beton.  Water zou op deze site met andere woorden door beton in de bodem moeten sijpelen. Dat zal niet direct lukken. Het feit dat dit water niet weg kan, zal op termijn leiden tot wateroverlast en schade aan de gebouwen. Dit staat dan nog los van de bedenking dat dergelijk grootschalig project absoluut niet passend is in de omgeving en dat het koppelen van de appartementen aan het brugwachtershuisje (door het als één project aan te vragen) het gemeentebestuur beperkt.   Het gemeentebestuur toont met dit project dus vooral opnieuw hoe het niet moet: Een vergunning verlenen, (alweer) tegen ongunstige adviezen in, voor een bouwproject dat niet voldoet aan de voorwaarden zoals die door de gemeenteraad waren vastgelegd in de concessie. Toezeggingen doen aan de private partner die enkel de gemeenteraad kan doen. De gemeenteraad wordt in zijn bevoegdheid beperkt tot het goedkeuren van wat het college eigenlijk al heeft toegezegd. Het college spreekt voor zijn beurt. Bij dit agendapunt er zelfs niet in slagen om de gemeenteraadsleden correct te informeren. Plannen goedkeuren die nog vele gebreken en onvolledigheden bevatten en in strijd zijn met goede ruimtelijke ordening. We durven nu al voorspellen dat zich daar problemen zullen stellen (wateroverlast, mobiliteit) en dat de gemeente extra kosten voor de afvoer van afvalwater ten laste zal (moeten) nemen. Fractie Groen Hamme