Parkeerbeleid centrum. Inwoners reageren negatief op het voorstel

13 Februari 2022

Parkeerbeleid centrum. Inwoners reageren negatief op het voorstel

Op de gemeenteraad in januari lag een vernieuwd parkeer- en mobiliteitsbeleid op tafel. Start: 1 maart. Met definitief betalend parkeren en een knip aan het vernieuwde marktplein. Hierop reageren inwoners online massaal negatief. Terecht.  Ook Groen Hamme had heel wat vragen bij dit voorstel en maken ons sterk dat we hierbij gesteund worden door heel wat Hamse  inwoners, afgaand op de reacties. We formuleerden ondermeer deze vragen en bedenkingen op de gemeenteraad een compleet mobiliteitsplan en duidelijkheid rond het totale parkeerbeleid. hoe deze meerderheid deze beslissingen nu invoert = we vernieuwen eerst ons centrum met 2 ondergrondse parkings en gaan dan eens nadenken over de verkeersstromen en parkeerzones.Dit getuigt niet van langetermijn denken dit plan dreigt de onveiligheid van bewoners en zwakke weggebruikers in sommige centrumstraten te vergroten. Raar voor een bestuur die het STOP principe pretendeert te respecteren.  abonnementen recent nog verhoogd met 75 euro, maar de bewoners krijgen dan wel 75 euro korting= absurd en zorgt niet voor minder geparkeerde wagens centrumstraten.  aangekondigde brede communicatiecampagne rond ‘de knip’ niet gevoerd hoewel beloofd Kortom  ontbreekt het meerderheid aan visie rond een compleet mobiliteitsbeleid of raakt men het intern niet eens? We volgen op.