Padelterreinen Meulenbroek: geen fair play

01 Juni 2021

Padelterreinen Meulenbroek: geen fair play

Voor de goede verstaander: Groen Hamme is zeer sportminded en juicht laagdrempelige en betaalbare sportmogelijkheden absoluut toe.  Met spijt in ons hart voelen we ons echter genoodzaakt om deze aanleg van de padelterreinen aan het Meulenbroek aan te kaarten.  Lees je mee?  We situeren even:  >Afgelopen woensdag 26 mei 21  besliste de Hamse meerderheid om een stuk gemeentegrond naast sporthal Meulenbroek 25 jaar gratis ter beschikking te stellen aan sportcenter ’t Broeksken uit Moerzeke. Dit om er 4 outdoor padelterreinen te bouwen en uit te baten. ‘t Broeksken mag zijn sporters ook gratis gebruik laten maken van het sanitair van sporthal Meulenbroek. In ruil krijgt de gemeente een beperkt voorrecht van gebruik. Zo zullen o.a. gemeente-, OCMW- en politie personeel en deelnemers aan gemeentelijke sportkampen op vastgelegde momenten voorrecht hebben om de terreinen te gebruiken. In dit dossier vooral gemiste kansen wat ons betreft. We sommen ze even op. Zeker als je weet hoe groot de interesse om terreinen aan te leggen als uit te baten. 1 DE MARKT LATEN SPELEN. Ja Je leest het goed. Ook Groen heeft oog voor de economische aspecten. We lichten toe. Een extra jaarlijkse vergoeding had kunnen verkregen worden als men hier de verplichte spelregels had toegepast en de concurrentie had laten spelen. Die spelregels zijn zeer duidelijk. Als gemeentegrond uit handen gegeven wordt, moet elke geïnteresseerde de kans krijgen om een bod te doen. Dit is wettelijk verplicht. Enkel indien er redenen van algemeen belang kunnen aangehaald worden zou hiervan afgeweken kunnen worden. Dit gebeurde hier niet. De enige  door de bevoegde schepen aangehaalde reden was omdat er 'anders te veel aanvragen zouden zijn en dat het dan moeilijk zou zijn om te kiezen'. Dit is GEEN gegronde reden. Gevolgen: >Het dossier is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het mededingingsrecht >maar overtreedt ook nog eens elke regel van goed bestuur: gemeentegrond wordt gratis uit handen gegeven, het dossier werd niet correct voorgelegd aan de gemeenteraad, de eerste verklaringen van de schepen waren niet correct en misleidend. 2 SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID. Als openbaar bestuur moet men altijd het goede voorbeeld geven en er alles aan doen om elke mogelijke schijn van partijdigheid te vermijden door correct de spelregels te volgen. Als gemeenteraadsleden is het onze taak hier op toe te zien. Helaas niet de eerste keer dat er deze legislatuur op die manier beslissingen worden genomen. Naast de lening voor kunstgrasvelden aan één welbepaalde voetbalclub en het toewijzen van de organisatie van de zaalvoetbalcompetitie aan één welbepaalde zaalvoetbalclub, zien wij hier voor de derde keer dat er in een sportdossier wordt gekozen voor 1 exclusieve partner, zonder dat hiervoor een volledige correcte procedure wordt gevoerd. Ook onder andere bij het toekennen van omgevingsvergunningen zien wij regelmatig beslissingen in strijd met regelgeving en het algemeen belang ten voordele van privépersonen en -bedrijven. CONCLUSIE :  Dit is NIET hoe je omgaat met het belang en het belastinggeld van de Hammenaar. De Hammenaar verdient voor ons beter