Padelterreinen in Hamme: de spin off. Padellers en 't Broeksken draaien op voor procedurefouten meerderheid

17 Juni 2021

Padelterreinen in Hamme: de spin off. Padellers en 't Broeksken draaien op voor procedurefouten meerderheid

  Gemeenteraad 16 juni : de meerderheid bij monde van Jan De Graef, schepen voor Ruimtelijke Ordening, deelde mee dat ze de procedure voor verlenen van recht van opstal voor de padelterreinen moesten herbekijken. Men zou, zei de Graef,  zich gebaseerd  hebben op een verouderde omzendbrief om dit recht toe te kennen. Dat de meerderheid zich baseerde op een verouderde omzendbrief is zacht gezegd bedenkelijk. Dat ze dat nu pas erkent, is eigenlijk wraakroepend. We lichten toe: >Nog vóór de gemeenteraad van vorige maand werd hier door Groen Hamme immers al op gewezen. Immers, we stuurden al op vrijdag 21 mei de juiste (recente) omzendbrief naar zowel de bevoegde schepen, de algemeen directeur als de raadsvoorzitter. >Op de gemeenteraad van 26 mei wezen we hier nógmaals op. We vroegen het dossier uit te stellen en de procedure correct te voeren. De meerderheid wimpelde ons voorstel unaniem af in en keurde alsnog dit onwettige dossier goed. De gevolgen laten zich voelen:  >De kans is groot dat er, naar aanleiding van de klacht die Groen Hamme indiende bij het bestuurlijk toezicht, een volledig nieuwe gunningsprocedure moet gestart worden. Deze klacht had vermeden kunnen worden rekening houdend met alle bovenstaande.  >Door de struisvogelpolitiek van de meerderheid kan het dossier nu pas ten vroegste in september voorkomen, en zullen we dus snel 4 à 6 maand verder zijn. De private ondernemer die in goed vertrouwen handelde en de padelspelende Hammenaar worden niet alleen het slachtoffer van de blunders van de meerderheid, zij zullen bovendien hierdoor nog eens extra lang moeten wachten op een oplossing omdat de meerderheid vorige maand haar fouten niet wou toegeven. Dat vinden wij als Groen Hamme beneden alle peil. Hadden de schepen en de meerderheid hun fout erkend toen wij erop wezen, dan hadden al op de gemeenteraad van gisteren 16 juni alle voorwaarden vastgelegd kunnen worden en had het dossier (weliswaar met 1 of 2 maanden vertraging) in de zomer mogelijks nog een doorstart kunnen maken.