Opstellen en toewijzen project Nieuwstraat

27 Januari 2011

Heel veel punten in het bestek voor het project Nieuwstraat worden bewust vaag gehouden, zogezegd omdat het bestuur dan sterker staat tijdens de onderhandelingen. Dat is geen goede zaak! Het bestuur moet vooraf nadenken over wat men wil,over belangrijke minimumeisen. De meerderheid had ook beter de eigen diensten betrokken bij deaanbouw van het nieuwe administratieve centrum. Waarom hebben we een duurzaamheidsambtenaar,een dienst werken...? Zelfs schepenen met een relevante functie (openbare werken) werden niet betrokken bij de opbouw van dit bestek. Onbegrijpelijk! Groen! geeft voor dit dossier de voorkeur aaneen openbare aanbesteding, in plaats van een onderhandelingsprocedure.Uiteraard ging de meerderheid van openVLD en CD&V hier niet op in. Daarom hebben we aangedrongen ophet aanstellen van een objectieve, ambtelijke beoordelingscommissie om de inschrijvingen te beoordelen.