Opbrengst Cross border lease avontuur smelt weg

26 November 2009

In de laatste budgetwijziging van 2009 steekt het cross border lease avontuur (een ingewikkelde constructie waarbij de vorige meerderheid geld uit de Hamse rioleringen ging toveren door ze te verkopen en terug huren bij Amerikaanse investeerders) nog eens de kop op. De financiële crisis heeft er immers toe geleid dat deze zogenaamd veilige financiële constructie het Hamse bestuur al veel kopzorgen én een flink deel van de opgeleverde winst heeft gekost. In de budgetwijziging van november 2009 stond namelijk het opmerkelijke bedrag van € 808.512, dat moet teruggehaald worden uit de opbrengst van de belegging van de CBL gelden, om te voldoen aan de vereiste waarborgen uit het contract. Als we dat optellen bij het bedrag van € 350.000 dat al voorzien was voor de betaling van de Vlaamse gewestwaarborg en erelonen, dan zitten we al over het miljoen euro!

De opbrengst van dit CB-avontuur is met andere woorden serieus aan het wegsmelten. De Burgemeester beantwoordde de opmerking die ik hierbij maakten met een glimlach: We zijn 45 % van de opbrengst kwijt. Maar we hebben dus nog een mooi deel over. Dit lijkt nog een optimistische schatting. Hij vertelde er bovendien niet bij dat het er een hele tijd naar uit heeft gezien dat de gemeente wel eens alles zou kwijt kunnen geweest zijn. Hij vertelde er ook niet bij welke enorme tijdsinvestering het al gekost heeft om dit dossier op te volgen en de gemeente te behoeden voor ernstige problemen naar aanleiding van dit Cross border avontuur.

Dit was een zuur avontuur, en ook al schiet er nu nog een deel van de winst over, het is nog maar eens bewezen dat een gemeentebestuur zich met dergelijke constructies beter niet bezig houdt.