Handelskern gebukt onder werken markt Hamme

31 Oktober 2020

Handelskern  gebukt onder werken markt Hamme

We bevinden ons in moeilijke tijden. Velen zijn op de een of de andere manier getroffen door de pandemie. Een van de meest getroffenen zijn onze handelaars dichtbij de markt in Hamme. Zij moeten immers tot 2 maal toe door een zure appel heen bijten. Naast Corona hebben zij ook de werken te verduren en alle narigheden die daar mee gepaard gaan Onze visie vanuit Groen Hamme Om onze dorpskern levendig te kunnen houden, hebben we onze handelaars nodig. We moeten ze koesteren, er zorg voor dragen. Zo alleen kunnen we  voorkomen dat de handelskern doodser wordt en op termijn onaantrekkelijk. Lokale handelaars zijn tevens motors voor lokale economie en tewerkstelling.   De voorwaarden hiertoe zijn ons inziens echter niet helemaal vervuld. Dit blijkt ook uit een rondvraag die gemeenteraadslid Mustafa Tokgoz deed bij betrokken handelaars als voorbereiding op dit punt voor de gemeenteraad.    We stelden afgelopen woensdag daarom enkele vragen aan het gemeentebestuur in verband met de werken op de markt en de impact hiervan op de handelaars op en rond het marktplein.Onder andere de juiste verkeerssituatie was ons en de verschillende handelaars die wij spraken niet meer volledig duidelijk.We zijn blij dat naar aanleiding van onze vragen schepen Mettepenningen mondeling op de gemeenteraad alvast enige verduidelijking gaf omtrent de juiste fase(s) van waar de werken op de markt zich nu in bevinden.Afgaand op de info op de gemeentelijke website was dit alvast niet zo duidelijk meer. Het was ook goed te horen dat de volledige versperring van doorgang (die wij reeds enkele keren hadden opgemerkt) blijkbaar enkel sporadisch zou zijn. Gezien we daarover nog nergens iets hadden zien verschijnen en die versperring wel reeds enkele keren hadden opgemerkt, vreesden wij dus dat de doorgang in de huidige fase(s) van de werken volledig versperd was.Aangezien de info op de pagina van de gemeentelijke website niet meer aangepast blijkt te zijn, vragen wij de schepen  om deze te laten aanpassen en steeds up-to-date te laten houden. Zo heeft elke inwoner, handelaar, bezoeker… van Hamme één plek waar hij/zij alle actuele info omtrent de werken op terugvindt.U vindt die pagina hier: https://www.hamme.be/creatieve-campus-faseringNaast onze vraag voor voldoende duidelijkheid rond de juiste verkeersimpact van de werken, vroegen we het bestuur voldoende ondersteuning te (blijven) voorzien voor de handelaars. Zeker voor die op en rond het marktplein die naast corona ook extra getroffen zijn door de werkzaamheden.Vanuit gesprekken met de handelaars ter plaatse blijven we namelijk toch ernstig bezorgd.We zagen reeds enkele zaken in het centrum verdwijnen. Om onze dorpskern levendig te kunnen houden, hebben we onze handelaars nodig. We moeten dus koste wat kost vermijden dat er nog extra handelszaken op en rond het marktplein verdwijnen. De schepen repliceerde dat dit niet het geval is dat er een leegloop aan de hand is en er zelfs starters zijn. Toch horen wij van handelaars dat het water hen , mede door de werken, aan de lippen staat en de werken een factor zijn bij stopzetting van zaken.  Wij kunnen ook enkel hopen dat de starters een duurzame doorstart kennen. We zijn zeker blij om nieuwe initiatieven te zien en voor zowel deze nieuwe als de bestaande ondernemers vragen we het bestuur dus om hen vooral te ondersteunen in de noden die zij zelf ervaren. Op de gemeenteraad somde de schepen talloze initiatieven op (diverse die ook geen betrekking hadden op de zaken in de handelskern in de winkelstraten) maar de schepen kon ons echter niet geheel  overtuigen dat de geleverde inspanningen terdege vernieuwde interesse in of financiële resultaten voor de handelaars met zich meebracht. Over dit laatste zei hij dat hij niet beschikte over informatie. We volgen verder op.  Als laatste. In sommige Vlaamse gemeentes is er een ‘vorm’ van lokale hinderpremie, Mogelijks geeft dit ademruimte aan de lokale handelaars. Wij vroegen aandacht voor deze optie op de gemeenteraad en zullen de schepen van lokale handel dan ook informeren welke gemeentes deze hinderpremie voorzien.     Fractie Groen Hamme Mustafa Tokgoz , gemeenteraadslid Groen Hamme