Logisch...

08 Mei 2007

Kunnen we beginnen ? Die vraag komt van Yves Desmet, politiek hoofdredacteur van De Morgen, in zijn standpunt van maandag 7 mei. Nu Yves Leterme eindelijk bekend heeft dat hij de senaatslijst gaat trekken, kunnen we misschien beginnen over de inhoud, aldus Yves Desmet. En hij somt op: werkgelegenheid, vergrijzing, de spanning tussen concurrentiekracht en verzorgingsstaat, de uitdagingen van globaliserende en steeds multicultureler wordende samenleving... En het klimaat dan?Begrijp me niet verkeerd, ik ben het helemaal eens met het lijstje van Yves Desmet. Maar hij is toch een paar zaken vergeten: de strijd tegen de stijgende armoede, de uitdaging om de aarde te behoeden voor verder klimaatopwarming.

Werkgelegenheid en concurrentiekracht worden steevast vooraan op agenda geplaatst.
Maar laten we de basisvoorwaarden niet vergeten : gezondheid en een leefbare aarde.
Als we nu geen maatregelen nemen om het klimaat te behoeden voor grote temperatuurstijgingen komt de leefbaarheid van die aarde sterk in het gedrang.
(En wie twijfelt er onderhand nog aan, dat die opwarming een feit is? Het ene temperatuurrecord verpulvert het andere?)
Als we niets doen om fijn stof te beperken, komt onze gezondheid in gevaar. ( Wie kent in zijn omgeving geen kind met een 'puffertje' op zak ?) Werk hebben is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar het is moeilijk werken, als je niet gezond bent?

'Ach, het komt wel goed met dat klimaat, iedere partij is daar nu toch mee bezig', hoor ik u denken? Tot we lijstjes gaan maken van wat echt belangrijk is, wel.

Het klimaat moet dringend prioriteit krijgen, en daarom hebben we Groen! nodig. Voor Groen! is het klimaat geen frivool randje aan het programma.

Als men mij vraagt, waarom ik ooit bij Groen! actief geworden ben, is het antwoord simpel: omdat ik kinderen heb. Ik heb de stap naar groene politiek gezet, omdat ik als moeder mijn verantwoordelijkheid wilde nemen voor de volgende generaties.
Dat is voor Groen!, ook nu weer, de inzet van de volgende verkiezingen.

Voor iedereen die kinderen heeft lijkt de keuze me logisch: ecologisch!