JEUGDBELEID: NIET VOOR ALLE HAMSE JONGEREN?

22 November 2010

Voor Groen! Hamme moet het jeugdbeleid aandacht hebben voor alle jongeren. Het nieuwe Hamse jeugdbeleidsplan 2011-2013, dat in oktober op de gemeenteraad kwam, schiet op vlak van diversiteit en toegankelijkheid absoluut te kort! Diversiteit en toegankelijkheid is niet alleen belangrijk voor allochtone en kansarme kinderen, ook voor kinderen met een beperking (mentaal en/of fysiek). Het is vooral ook belangrijk voor alle andere kinderen en jongeren zodat zij leren spelen, sporten, plezier maken, genieten in een divers samengestelde groep, een echte afspiegeling van Hamme. Dan zal toegankelijkheid en diversiteit een vanzelfsprekende zaak worden. Daarom vinden we het bij Groen! belangrijk dat het jeugdbeleidsplan hier voldoende aandacht aan besteed. Helaas is dat niet het geval. Toegankelijkheid en diversiteit is belangrijk, stelt het bestuur. Maar het blijft bij woorden... Een voorbeeld: toegankelijkheid van het jeugdwerk vergroten is volgens het plan géén opdracht meer voor personeel van de jeugddienst. De nieuw aangeworven kracht die de deskundige integrale jeugdhulp vervangt, zal zich bezighouden met '

beheer feestzaal en de markten en foren in de gemeente'. Vraagt u zich ook af hoeveel dat nog met de jeugddienst te maken heeft?

En er is meer: jeugdverenigingen kunnen voor speciale projecten (waarmee ze kinderen met minder kansen ook willen bereiken) een subsidie krijgen. Deze projectsubsidie is nog niet echt bekend bij de verenigingen, maar het bedrag dat voorzien is, wordt toch al meer dan gehalveerd. Bij Groen! vinden we dat onbegrijpelijk... Besparen op kansen van kinderen is het slechtste wat een bestuur kan doen.

Het jeugdwerkbeleidsplan omvat natuurlijk nog meer.
Er is een uitgebreide bevraging bij Hamse jongeren aan vooraf gegaan. Dat juichen
we toe. Maar het plan is toch grotendeels een voortzetting van de werking. Met
misschien een paar accentverschuivingen. Vanuit de Vlaams overheid worden immers nieuwe prioriteiten opgelegd: jeugdcultuur en brandveiligheid bij jeugdwerkbeleid. Daar wordt, zo staat er in het voorwoord, in het plan de nodige aandacht aan geschonken, om zo als gemeente de nodige subsidies binnen te halen. Tja...