Happy new dreams

31 December 2020

Happy new dreams

Op de vooravond van een nieuw jaar wens ik elke Hammenaar een schitterend begin van 2021. Schitterend want dat verdienen jullie, stuk voor stuk. Van Hamme, over Moerzeke en Kastel, tot in Zogge en Sint-Anna. Schitterend in de zin van 'gezond'. Van onschatbare waarde, die schijnbaar banale wens die we elkaar jaarlijks toewensen. In 2020 leek dat plots niet meer zo 'banaal'. Sommigen van ons werden ziek, verloren dierbaren. Vanuit Groen Hamme wensen we jullie daarom van harte een echt 'goede gezondheid', hoop op beterschap en troost bij geleden verlies. Schitterend ook op gebied van menselijkheid. We wensen jou veel warmte om je heen, begrip voor elkaar en echte nabijheid van mensen. Van je gezin, buur, vrienden, collega's, een banale passant. Warmte zit in de kleine dingen. Een knipoog, lach, knuffel, een vriendelijk hallo, een kleine attentie. Hopelijk kunnen wij in 2021 jullie weer meer van nabij ontmoeten bij een glas of tijdens een van onze activiteiten. Schitterend als laatste in de vorm van eerlijke kansen krijgen. Kansen voor jezelf , voor je kinderen, je vrienden en gemeenschap. Niet iedereen heeft het geluk deze in de schoot te worden geworpen. Blijf geloven in wat vanbinnen zit aan mogelijkheden. Groen Hamme blijft alvast je partner om jou te helpen groeien. Happy new dreams, Peggy Geerinckx Voorzitter Hamme Namens de fractie #GroenHamme