Hamse meerderheid wijst besparing door aankoop Groene stroom af

21 Januari 2009

Sinds vorig jaar verbruikt de gemeente Hamme 20% groene stroom, opgewekt via wind, water, zon of bio-massa. 25 % van de Vlaamse gemeenten koos vorig jaar echter al voor 100% groene stroom en 1 op de 3 gemeenten besliste 50% groene stroom af te nemen.Eind 2008 kreeg de gemeente Hamme van haar energieleverancier een aantrekkelijk aanbod: overschakelen op 100% groene stroom aan een lager prijstarief. Het schepencollege besliste hier niet op in te gaan.

Een vreemde beslissing, vinden raadsleden Liesbet Van der Henst van Vl.pro en Hilde Van Cauteren van Groen! De twee oppositiepartijen pleiten al langer voor een groter aandeel groene stroom binnen het gemeentelijk verbruik.
"De gemeente heeft een voorbeeldfunctie te vervullen", stelt Liesbet Van der Henst. "De keuze voor 100% groene stroom betekent kansen geven aan duurzaam ondernemen én meehelpen aan de reductie van de CO2-uitstoot."
"Bovendien was dit moment een buitenkans voor Hamme. Het zou een financieel voordeel opgeleverd hebben van om en bij de € 1400. Voor 2009 jaar overschakelen naar 100% groene stroom was dus ecologisch én economisch verantwoord", vult Hilde Van Cauteren aan.

Eén van de vele gemeenten die de overstap naar 100% groene stroom wél maakt is Ronse. Daar wilde het bestuur niet alleen een voorbeeld stellen, ook de besparing van 350 euro speelde mee in de beslissing. "Het Hamse gemeentebestuur heeft blijkbaar geld te veel, want zij laat een cadeau van 1400 euro liggen. Geen voorbeeld van efficiënt bestuur", stellen Van Cauteren en Van der Henst.

Daarom dienden zij voor de gemeenteraad van 21 januari een vraag om uitleg in. Zij willen weten om welke redenen het college in 2009 niet kiest voor 100% hernieuwbare energie voor Hamme.