Hams gemeentebestuur stemt tegen 100% groene stroom

10 Mei 2011

Op de website van de gemeente Hamme worden inwoners aangemoedigd om zich in te schrijven voor een groepsaankoop van Groene stroom. Jammer genoeg beperkt het bestuur zich tot het lanceren van een oproep aan de bewoners, maar kiest de meerderheid zelf niet voor het aankopen van 100 % groene stroom. De bestuursmeerderheid van CD&V en open VLD weigerde in te gaan op het voorstel van Groen! Hamme om ook voor het eigen electriciteitsverbruik van gemeente en OCMW voluit te kiezen voor groene stroom. In maart stond de aankoop van elektrische energie door de gemeente (voor hun installaties en gebouwen, plus de openbare verlichting) op de agenda van de gemeenteraad.

Deze aankoop wordt telkens toegewezen en vastgelegd voor een periode van drie jaar. Een voorstel van de provincie Oost-Vlaanderen om samen met de provincie en andere gemeenten over te gaan tot aankoop van 100% groene stroom, werd eerder door het college afgewezen. Tijdens de gemeenteraad werd voorgesteld in te gaan op samenaankoop via Eandis. Via Eandis kon gekozen worden voor 20, 50 of 100% groene stroom. Het advies van de miliedienst was duidelijk: drie jaar geleden was men er op de dienst reeds voorstander van om te kiezen voor 100% groene stroom in plaats van 20%. Toch stelde de meerderheid opnieuw voor om voor het minimum van 20% groene stroom te kiezen.

Namens Groen! Hamme diende ik een amendement in, om toch voor 100% groene stroom te kiezen. Het prijsverschil is niet erg groot en er zijn verschillende voordelen:
-Het gemeentebestuur neemt haar voorbeeldfunctie ernstig, door zelf te kiezen voor 100 % groene stroom.
-We zetten samen de energiemaatschappijen onder druk om meer te investeren in groene stroomproductie.
-We doen een goede zaak voor het milieu.

Het amendement kreeg steun van de collega's van sp.a en hapropos. Helaas stemde de meerderheid tegen. Maar laat het u als inwoner niet tegenhouden om, ondanks het slechte voorbeeld van het bestuur, toch een groene en slimme keuze te maken.

We herhalen hier met veel plezier de oproep van de gemeentelijk website:
'Feit: energiefacturen nemen maandelijks een steeds grotere hap uit ons
gezinsbudget. Heel wat mensen betalen zonder morren, zich niet realiserend dat
het ook anders kan. Door samen groene energie aan te kopen, bijvoorbeeld. En dat
kan nu makkelijker dan ooit via de groepsaankoop (voor elektriciteit,
gas, of allebei!)
van de Provincie Oost-Vlaanderen. Inschrijven kan
vrijblijvend vanaf 26 april, zonder enige aankoopverplichting, via de
website ven de provincie oost-Vlaanderen. Beschikt u niet over internet, dan kan u zich
inschrijven op de milieudienst (Marktplein 1). Breng in dat geval zeker uw
eindfactuur met alle bijlagen mee. Inschrijven kan nog tot 31 mei 2011...
'