Groene zitpenning gaat naar het Hamse speelplein.

01 Februari 2012

Mijn zitpenning van de raadscommissie van 2 januari gaat naar het Hamse speelplein. Met of zonder de zitpenning van de andere gemeenteraadsleden. Je kon het al lezen in mijn verslag over de gemeenteraad van jaunari. Op twee januari, om 10u 's morgens (een half uur voor de jaarlijkse receptie van de

gemeente), werden we uitgenodigd op een speciale commissie. Daar kregen we het nieuwe Hamse logo in primeur te zien. Vanuit Groen en sp.a vonden we echter dat daar geen zitpenning voor nodig was. Geen goede besteding van gemeenschapsgeld. En we hadden een alternatief voorstel: schenk het voorziene bedrag aan de vzw speelpleinen, als eerste aanzet om de schade van de brand te lenigen. 'Gaat niet', hield de meerderheid aanvankelijk vol. Na een geanimeerd debat gaat ze nu toch nakijken, of ons voorstel niet mogelijk is.

Enkele NV-A leden zaten tijdens de gemeenteraad in het publiek ijverig te noteren. Mooi, die belangstelling. En zij schrijven in hun blog over ons voorstel. Ze vergeten natuurlijk te vermelden van wie het voorstel komt. En ze gaan een beetje kort door de bocht. Ze willen bijvoorbeeld 'ook eens weten welke commissieleden zonder schroom
hun handtekening geplaatst hebben... om naar een verdoken
nieuwjaarsreceptie voor de gemeenteraad te komen'. Ter info: ik was daarbij. Als ik wordt uitgenodigd op een vergadering, teken ik altijd het register. En die nieuwjaarsreceptie heeft niets 'verdoken', die gaat elk jaar door en daar is niets stiekems aan. Ik blijf er wel bij dat een zitpenning voor zo'n korte commissie niet nodig was. Hopelijk wordt op de volgende gemeenteraad duidelijk dat voor 2 januari geen zitpenningen worden uitgekeerd, maar dat het overeenkomstige bedrag aan het Hamse speelplein kan geschonken worden, zoals ik samen met sp.a heb voorgesteld. Als blijkt dat er toch een zitpenning wordt uitbetaald, gaat die van mij alvast naar het Hamse speelplein.