Groen! pleit samen met sp.a en Spirit voor afschaffing forfaitaire gezinsbelasting.

20 December 2007

Gisteren is het een erg lange gemeenteraad geworden. Ik pik er vandaag alvast één punt uit: Op de agenda stond de afschaffing van het derdebetalerssysteem voor de watersanering. In mensentaal: vanaf volgend jaar wordt onze waterfactuur flink duurder, omdat iedereen mee moet betalen voor de kosten van de waterzuivering. Op zich steunen wij dat vanuit Groen!, het zet immers aan tot zuinig waterverbruik. Maar de druk op het gezinsbudget wordt wel erg hoog. Daarom hadden we een voorstel... Sp.a en Spirit hadden hetzelfde idee, dus verstuurden we gisteren dit gezamenlijke persbericht:

Sp.a, Spirit en Groen! pleiten voor afschaffing forfaitaire gezinsbelasting.

CD&V en Open VLD hebben beslist dat de Hammenaren vanaf 2008 de gemeentelijke bijdrage voor de watersanering zelf moeten betalen.
Iedere Hammenaar zal dus vanaf volgend jaar een veel hogere waterfactuur krijgen. Om die stijgende kosten voor de Hammenaars op te compenseren, pleiten Sp.a, Spirit en Groen! voor het afschaffen van de onrechtvaardige forfaitaire gezinsbelasting.

Heel wat gemeenten kiezen ervoor hun inwoners voor deze watersanering te laten betalen. Sp.a, Spirit en Groen! vinden dat op zich een goed principe: het is immers een stimulans om zuinig om te gaan met kostbaar drinkwater.

De voorbije jaren werd deze saneringsbijdrage van € 0,30 per m³ nog door het gemeentebestuur betaald, met belastinggeld van de Hamse inwoners.
Nu de bijdrage naar € 0,85 per m³ wordt gebracht, zullen de Hammenaren ze dus zelf moeten betalen. De meerderheid behoudt wel dezelfde hoge belastingsvoeten.

De CD&V - open VLD meerderheid beweerde begin 2007 dat de slagkracht van de Hamse gezinnen erop vooruitging, door de halvering van de gezinsbelasting van 80 naar 40 euro. Nu de watersanering ten koste van de inwoners valt, gaat de koopkracht er voor veel Hamse gezinnen echter op achteruit!

Een concreet voorbeeld: een gezin van vier personen, met een gemiddeld verbruik van 120 m³ per jaar, betaalt vanaf volgend jaar 102 euro extra.

Daarom stellen de oppositiepartijen Sp.a, Spirit en Groen! woensdag voor de forfaitaire gezinsbelasting van 40 euro helemaal af te schaffen. Deze belasting brengt aan de gemeente 315.000 euro op. Aangezien de gemeente in 2008 een overschot verwacht van ruim 400.000 euro is dat mogelijk, zonder de financiële situatie van de gemeente in gevaar te brengen.

De oppositie doet op deze manier een constructief voorstel, dat alle Hamse gezinnen ten goede komt.

Tot zover het persbericht. De meerderheid is niet op ons voorstel ingegaan.
2008 zal een duur jaar worden...
De rest van het verslag van de gemeenteraad is voor een volgend blogje.