Gemeenteraad juni : Groen Hamme neemt standpunt in tov lening gemeentebestuur aan KFC Vigor Wuitens

26 Juni 2020

Gemeenteraad juni : Groen Hamme  neemt standpunt in tov lening gemeentebestuur aan KFC Vigor Wuitens

Groen Hamme liet zich de afgelopen Gemeenteraad zeer kritisch uit over de plannen van de huidige Hamse meerderheid om een lening van 1 miljoen euro toe te kennen aan KFC Vigor Wuitens Hamme. Los van de bedenking of deze uitgave in deze moeilijke tijden wel te verantwoorden valt, maakten wij vooral bedenkingen rond de constructie en de haalbaarheid ervan op lange termijn, alsook over de communicatie hierover.  Onze bedenkingen rond dit dossier op een rijtje: -Vigor Wuitens kreeg de voorbije jaren elk jaar reeds een werkingssubsidie van de gemeente van 88.000 euro. Zelfs met deze middelen blijkt de club het financieel zeer moeilijk te hebben en blijven de verliezen zich verder opstapelen. In deze constructie zal de gemeente een lening aangaan van 1 miljoen euro voor de aanleg van 2 kunstgrasvelden. De club zal deze dan ‘terugbetalen’ door een vermindering van 66.000 euro van de jaarlijks toegekende werkingssubsidie, gedurende 15 jaar. Door deze vermindering krijgt de club nog steeds 22.000 euro, maar dit is slechts 25% van wat ze voorheen kregen, onderhoudskosten voor de nieuwe terreinen niet meegerekend. Hoe kan een club die met een jaarlijkse subsidie van 88.000 euro elk jaar verlies maakte, nu plots overleven met 22.000 euro? We kregen geen duidelijk antwoord van het bestuur.   -Wat extra opzoekwerk leert ons dat de gemiddelde levensduur van zo een kunstgrasveld tussen de 10 en 13 jaar zou zijn. De velden zouden dus al aan vervanging toe zijn nog voor ze volledig afbetaald zijn.   -We stelden ook de vraag hoe het te verantwoorden is dat 1 club deze subsidie krijgt voor 2 kunstgrasvelden waarvan het gebruik quasi uitsluitend voor deze club zou zijn. We kregen van de schepen het antwoord dat er een overeenkomst was met Vigor Wuitens dat ook andere sportclubs deze terreinen zouden kunnen en mogen gebruiken. Na enkele gerichte vragen bleek dat dit wel niet standaard mogelijk is, enkel als de weersomstandigheden te slecht waren of in andere ‘uitzonderlijke omstandigheden’. We stellen ons dan ook vragen bij hoe frequent andere clubs effectief gebruik gaan kunnen maken van deze terreinen.   Intussen noteerden we dat Open VLD een klacht heeft ingediend bij het ABB, omdat volgens hen de regelgeving rond overheidsopdrachten via deze constructie omzeild wordt. Ook dat is een bedenking die wij maken en waarbij we ons aansluiten.   Voor Groen Hamme moest er over een heel aantal zaken eerst meer duidelijkheid komen en inzage in gegeven worden; de financiële haalbaarheid voor de club, de offertes die ingediend waren, de gebruiksovereenkomst voor deze velden… Aangezien dit er niet was, hebben wij samen met Open VLD in eerste instantie gevraagd om dit dossier uit te stellen. Aangezien het bestuur hier niet op inging, hebben wij ook niet ingestemd met de goedkeuring van deze subsidie. Ook opvallend hoe snel er kon gestart worden met de aanleg van deze velden. De gemeenteraad heeft zich hier vorige week over uitgesproken en intussen is men ze reeds aan het aanleggen. Het dossier voorleggen op de gemeenteraad lijkt gewoon maar een formaliteit te zijn.   Tot slot nog dit: Beperkte transparantie, geen inspraak en laattijdige communicatie zien we niet enkel in dit dossier, maar lijkt stilaan het handelsmerk te worden van dit bestuur; ook wat betreft het invoeren van bewonerskaarten is er een half jaar na invoering van de handhaving van betalend parkeren nog geen duidelijkheid, de heraanleg van straten wordt gepland zonder dat buurtbewoners op de hoogte zijn, beslissingen ter ondersteuning van de lokale handelaars worden genomen, zonder eerst de handelaars hierover grondig te bevragen…Wij hopen dat dit bestuur eindelijk werk maakt van echte inspraak, transparant bestuur en duidelijke, tijdige en pro-actieve communicatie.Enkel op die manier kan je zorgen voor een echt gedragen beleid.