Groen mist gemeentelijk initiatief bij de aanpak van de wegenwerken op N41

26 Oktober 2017

Groen mist gemeentelijk initiatief bij de aanpak van de wegenwerken op N41

Op de gemeenteraad vanavond stelde Agnes Onghena aan het schepencollege enkele vragen en maakte suggesties aan het gemeentebestuur ivm de aanpak n.a.v. de werken op de N41. Alle begrip dat de werken ongelukkig samenvallen met de werken aan de op- en afrit in Lokeren, hetgeen het fileleed verzwaart. Ook zijn wij tevreden dat overleg met De Lijn geleid heeft tot een vrije doorgang voor de lijnbus. En gelukkig hebben we onze Mirabrug waardoor fietsers en voetgangers de overkant van de Durme kunnen bereiken. We merken nu dat heel wat inwoners tegen hun gewoonte in de bus en de fiets nemen om hun werk of school te bereiken. We durven zelfs hopen dat dit het begin van een goede gewoonte zal worden. Zij doen dit echter op eigen initiatief, de Gemeente Hamme heeft daar jammer genoeg geen coördinerende rol in opgenomen, en te weinig promotie voor alternatieven gevoerd. De Hammenaren staan heel lang in de file naar de oprit van de E17 in Waasmunster en is er ook extra druk verkeer langs alternatieve wegen. Op de gemeenteraad vernamen wij dat er veelvuldig overleg was met de verantwoordelijken van de werken, en dat de gemeente beslist heeft om de werken in de Ardoystraat niet uit te stellen omdat dit tot een vertraging zou leiden van meer dan 1 jaar, en dat was geen optie. Ook werd meegedeeld dat er vooraf geen overleg is geweest met Waasmunster rond de werken in de Hoogstraat. Als suggestie naar de toekomst toe wil Groen Hamme de aandacht vestigen op een betere aanduiding van de omleidingen. Er werden te weinig inspanningen gedaan om zwaar vervoer af te leiden via de N446, waardoor grote vrachtwagens opduiken in straten als de Moerheide die hiervoor allesbehalve geschikt zijn. In Grembergen wordt dit nochtans wel heel duidelijk aangeduid met een verbodsbord voor vervoer boven de 3,5 Ton. In Hamme ontbreken deze borden op verscheidene kruispunten. Ook de beslissing om aanwijsborden naar het centrum van Hamme niet duidelijk af te plakken, begrijpen wij niet en dit zorgt voor extra verwarring bij mensen die de streek niet kennen. Daarnaast vinden wij het heel jammer dat het gemeentebestuur geen coördinerende rol heeft opgenomen in het aanbieden van alternatieven. Dit is volgens ons een gemiste kans om een proefproject op te starten rond carpoolen, verhuur van elektrische/deelfietsen (terwijl dit in St.-Niklaas, Lokeren en Dendermonde reeds aanwezig is via sociale economie met Mo-Clean), samenzitten met andere gemeenten om de schoolroutekaarten te laten aansluiten op die van de buurgemeenten en hier de nodige ruchtbaarheid aan te geven (overigens een prima initiatief van Verkeersplatform Hamme) en dit initiatief uit te breiden voor woon- werkverkeer. Dit was het uitgelezen moment voor de schepen van mobiliteit, samen met de mobiliteitsambtenaar, om zich te ontplooien als centraal aanspreekpunt om alle initiatieven te bundelen om zo van het onvermijdelijke fileleed alsnog een positief verhaal te maken. Wij hopen dat met onze suggesties in de toekomst rekening wordt gehouden.