Groen Hamme ontgoocheld over meerjarenplan Hamme

23 December 2013

Groen Hamme ontgoocheld over meerjarenplan Hamme

Op de gemeenteraad van afgelopen woensdag stelde de meerderheid op de valreep haar voor. Dit meerjarenplan tekent zowel voor het OCMW als voor de gemeente de beleidskeuzes uit.meerjarenplan 2014-2019

"Meer dan een jaar na de verkiezingen is Groen Hamme ontgoocheld over de keuzes die deze meerderheid maakt", aldus Agnes Onghena, gemeenteraadslid voor Groen Hamme. "Ondanks de verkiezingsbelofte om van de academies en de bibliotheek een topprioriteit te maken, stellen wij alleen vast dat wie van de academie gebruik wil maken, er nu aanzienlijk meer voor moet betalen. Voor grote gezinnen en mensen met een laag inkomen wordt de drempel tot de academie hierdoor nog hoger dan hij al was. Als dit is hoe het beloofde prioritaire beleid wordt uitgevoerd, dan hebben wij onze burgemeester blijkbaar verkeerd begrepen. De bouw van academies en de bibliotheek wordt namelijk pas ten vroegste gestart in 2017, 5 jaar ná de verkiezingen dus."

Ook in het meerjarenplan van het OCMW vinden wij weinig inhoudelijke keuzes, zeker wat het thema armoede betreft. Het installeren van een 'meldpunt armoede' bijvoorbeeld zal niets bijdragen om de armoede in Hamme te bestrijden, hooguit het geweten sussen van diegene die iets meldt.

Tenslotte ontbreekt het de meerderheid aan visie om kleine zelfstandigen te ondersteunen en/of aan te trekken naar onze gemeente. Behalve het (definitief?) afvoeren van het plan om extra winkelruimte te bouwen en een ondergrondse parking aan te leggen op de Markt, vonden wij geen positieve maatregelen om de lokale economie te ondersteunen. De belasting op leegstand blijft ongewijzigd, terwijl deze belasting verhogen of ondersteunende maatregelen voor startende zelfstandigen er toe zouden bijdragen dat zij zich in Hamme komen vestigen, en zo een extra dynamiek genereren in onze gemeente.