Groen Hamme mist “Visie” en concrete acties in strategisch economisch plan

27 Maart 2014

Groen Hamme mist “Visie” en concrete acties in strategisch economisch plan

Groen Hamme is zeer tevreden dat ons gemeentebestuur werk heeft gemaakt van een Strategisch Economisch Plan om ons centrum terug aantrekkelijk te maken. Hierin vinden wij positieve intenties, zoals een versnelde aanpak van de Kerkstraat, subsidies voor verfraaiïng van handelspanden en de intentie om het fietstoerisme naar ons centrum te leiden. In dit plan ontbreekt het echter aan , duidelijke en een

concrete actieskeuzesduurzame toekomstvisie.

Groen Hamme vindt dat onze gemeente te weinig inspeelt op de conclusies van de omgevingsanalyse, die samen met dit plan werd gepresenteerd. Terwijl de te hoge huurprijzen van de winkelpanden in dit plan net worden beschouwd als één van de pijnpunten, wimpelt de burgemeester dit in de pers af als een "fabeltje". In de gemeenteraad vanavond hoorden wij dat hij zich hierbij baseerde op gesprekken met eigenaars?

Ons gemeentebestuur zou ook een veel actievere rol moeten spelen in de externe communicatie en het ondersteunen, begeleiden en coördineren van lokale handelaars en nieuwe starters. Het aanstellen van een winkelstraatmanager kan dit mede bewerkstelligen. Nu wordt deze verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de vzw Ondernemend Hamme die onlangs openlijk zijn beklag deed over het gebrek aan middelen.

Ook zien wij weinig concrete acties om fietstoeristen naar ons centrum te leiden. De aanleg van fietsstraten en een fiets- en wandelboulevard vanop de dijken naar ons marktplein lijkt ons onontbeerlijk om dit echt mogelijk te maken, gecombineerd met een duurzame opwaardering van ons marktplein.

Tenslotte lezen wij in de omgevingsanalyse dat gratis parkeren door 84% van de ondervraagden als heel belangrijk wordt aangegeven. Groen Hamme begrijpt dan ook de keuze niet voor een betalende ondergrondse parking die, los van de gekozen locatie, niet direct een meerwaarde zal betekenen voor onze lokale winkeliers. Wanneer je een groot shoppingcentrum vlakbij hebt mét gratis parking, zal deze keuze niet zorgen voor extra klanten. Wanneer andere gemeentes en steden (cfr. Bornem, Puurs, Sint-Niklaas) beslissen om (rand)parkings gratis aan te bieden en te promoten bij hun bezoekers, gaat Hamme betalend parkeren invoeren. Door te verwijzen naar het "Vademecum Duurzaam Parkeren" probeert men dit aan de Hammenaar te verkopen, terwijl wij net daarin lezen dat in kleinere dorpskernen wordt aangeraden dat er eerst werk moet worden gemaakt van een aantrekkelijk centrum én gratis randparkings als alternatief voor betalend parkeren, zoniet zouden alle goede intenties wel eens met een sisser kunnen aflopen.

Groen Hamme verwacht een beleid met een duurzame toekomstvisie die keuzes durft maken en de juiste prioriteiten stelt. Een goede communicatie van dit beleid met inspraak van de lokale bevolking en handelaars is hiervoor een absolute voorwaarde, zoniet verdwijnt het draagvlak en de impact voor dit plan.