Groen! Hamme juicht het initiatief van speelstraten toe.

26 Juni 2008

Het bestuur heeft gisteren een reglement voorgesteld om het inrichten van speelstraten in Hamme mogelijk te maken. Tegelijk maakt men deze zomer als proefproject zelf werk van de organisatie van speelstraten. Dat is een heel goed idee. De laatste decennia is er immers veel speelruimte verloren gegaan. Speelstraten geven extra ruimte aan kinderen die in hun buurt geen openbare speelruimte meer hebben, of in een huis of appartement wonen zonder tuin. Bovendien bevorderen speelstraten het buurtleven en de communicatie tussen de verschillende bewoners.

Net al Liesbet van Vl.pro vond ik de keuze van de uren van de speelstraat, van 10 tot 17 u, wel eerder beperkt.
Die beperking werd ingegeven uit veiligheidsoverwegingen, aldus de schepen van jeugd. Daar is wel wat voor te zeggen, maar omdat voor het inrichten van een speelstraat in elk geval een enquête bij de bewoners wordt gehouden, stelde ik voor dat men er ook naar zou peilen of de bewoners de speelstraat niet langer willen laten duren. Tot 20u bijvoorbeeld. Zo kunnen alle inwoners van de straat, ook de mensen die overdag werken, genieten van de sfeer en het burencontacten die in de speelstraat tot stand komen.'

De meerderheid is op deze suggestie ingegaan door in het reglement te voorzien dat men vanuit de buurt kan vragen om af te wijken van de voorgestelde uurregeling. Dat is positief. Ook onze suggestie om een speelkoffer te voorzien die in de speelstraat gebruikt kan worden, werd genoteerd door de schepen voor jeugd.

En nu: vakantie!