Gemeenteraad oktober

25 Oktober 2011

Morgen is het alweer gemeenteraad. Er staan echter heel weinig punten op de agenda. Samen met sp.a heb ik namens Groen! twee extra mondelinge vragen ingediend. De eerste vraag heeft te maken met de plannen om sociale woningen te bouwen op het Hamse Varkensmarktje. Die concrete plannen bestaan al lang, en zijn door de huidige meerderheid zelfs opgenomen in het 'Hamme2020' dossier.  

In het Nieuwsblad van 19 september 2011 verzetten omwonenden van het Varkensmarktje zich tegen de gemeentelijke plannen om er sociale appartementen te laten optrekken (via de Zonnige Woonst). Schepen Tom Waterschoot kan zich blijkbaar vinden in dat protest. In diezelfde krant noemt hij de locatie een prachtige open ruimte, en vindt hij dat het College 'nog eens goed moet nadenken' en dat er met het protest rekening moet worden gehouden. Het ACW Hamme-Moerzeke is oneens met het protest.

Voor Groen! en sp.a reden genoeg om een paar vragen te stellen. Wat is het standpunt van het college? Spreekt de schepen namens het college?

De tweede vraag gaat over de Hamse academie. Die heeft heel dringend behoefte aan een nieuwe locatie. Wij willen graag horen waar de concrete plannen blijven.