gemeenteraad januari: zone 30!

05 Februari 2008

Rond de toegang tot Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs in de Meulenbroekstraat wordt eindelijk een zone 30 ingevoerd. Zowel de school als de ouders waren al lang vragende partij. Ik plaatste de inrichting van de zone 30 in 2007 twee keer op de agenda van de gemeenteraad, met gunstig resultaat... Hoewel de aanleg van een zone 30 rond schoolomgevingen wettelijk verplicht is sinds september 2005, was dat in de Meulenbroekstraat rond de toegang tot het Provinciaal Instituut nog steeds niet het geval. Het gemeentebestuur gebruikte als argument dat de weg aan herinrichting toe was. Dat kon voor Groen! geen reden zijn om voor de leerlingen die deze uitgang nu dagelijks gebruiken, geen zone 30 te voorzien. Het rijgedrag in de Meulenbroekstraat past immers niet bij een veilige schoolomgeving.

Daarom zette ik het punt op de gemeenteraad in mei 2007, en drong aan op de inrichting van de zone 30. Omdat er niet veel beweging in het dossier zat, herhaalde ik de vraag in september 2007, bij het begin van het nieuwe schooljaar. Toen werd uiteindelijk beloofd het dossier op korte termijn te bespreken op de verkeerscommissie.
Op voorstel van de verkeerscommissie is nu beslist om te starten met de inrichting van een zone 30 met verkeersborden.

Uiteraard zijn we bij Groen! blij met deze beslissing, maar we zijn het wel eens met de visie van de verkeerscommissie, dat de schoolomgeving pas echt veilig wordt wanneer er ingrijpende infrastructurele maatregelen komen in de Meulenbroekstraat. Een veilige herinrichting van de rijweg moet voor Groen! dan ook de volgende stap zijn...

Dat er officiële zone 30 komt is in ieder geval een begin, en een bewijs dat je ook vanuit de oppositie kan werken aan het verhogen van de verkeersveiligheid in Hamme.