Gemeenteraad December

26 December 2011

In het Hamse budget voor 2012 (de vroegere 'begroting') is al een paar jaar op rij weinig ambitie of verandering te vinden.

Onder het hoofdstuk Een bereikbare gemeente trekt de meerderheid nog maar eens 33.700 euro uit voor de implementatie van het befaamde 'citymarketingsplan'. Dat geld moet onder andere dienen voor de  communicatie over de plannen voor Hamme 2020. 33.700 euro is alweer heel wat geld, maar om zo'n slecht plan verkocht te krijgen, is het vast nog niet genoeg...

Onder het hoofdstuk Een bruisende gemeente trekt het bestuur 50.000 euro uit voor de voorbereiding van het dossier vernieuwing marktomgeving. Dat gaat niet enkel over een nieuwe
academie, maar ook over 5000 m2 extra winkels en een grote ondergrondse parking. De Hamse bevolking loopt niet echt warm voor deze megalomane plannen. Bovendien wordt dit belangrijke dossier volgens het huidige reglement zelfs niet eens besproken op de gemeenteraad, enkel op het schepencollege. Er is nochtans ook een hoofdstuk participatieve en interactieve
gemeente.
Het CD&V-open VLD bestuur wil 'noden en doeltreffende aanpak via inspraak en participatie vormen een constante bij de beleidsvorming'. Helaas staat onder die mooie inleiding geen enkele concrete doelstelling. Is het dan vreemd dat de Hamse bevolking de plannen rond Hamme 2020 niet ziet zitten? Zelfs de gemeenteraad wordt amper bij de dossiers betrokken, laat staan de inwoners van Hamme. Is het dan vreemd, om nog één voorbeeld te noemen, dat men bij KSA nog steeds niet weet welke oplossing het bestuur voor hun lokalen in
gedachten heeft?

Het bestuur wil ook dat Hamme ook een dienstbare en solidaire gemeente is. Maar de forfetaire gemeentebelasting, die zoals elke forfetaire belasting, onrechtvaardig is, is nog steeds niet afgeschaft. Groen!Hamme vindt het ook niet kunnen dat men gemeentelijke belasting heft op basisdienstverlening zoals het uitreiken van identiteitskaarten.
Het bestuur wil volgens de nota ook 'verantwoordelijk omgaan met vergrijzing'. Waar blijven dan de dienstencentra voor ouderen, waar we al zoveel jaren naar vragen? Dergelijke centra zouden bijdragen tot die andere mooie doelstelling: Een leefbare gemeente.

Een budget is ook belangrijk omwille van wat er niet in staat. Een voorbeeld: De subsidie voor zonnepanelen werd vorig jaar al afgeschaft. Op dat moment vroegen we om te zoeken naar andere
mogelijkheden voor duurzame milieusubsidies , bijvoorbeeld om de slechtste huizen in hamme op duurzame manier aan te pakken, om zo energiearmoede tegen te gaan. Dat is één van de mogelijkheden om van je gemeente een leefbare gemeente te maken. Daar heeft het bestuur helaas geen nieuw voorstel, het bedrag voor milieusubsidies daalt gewoon spectaculair.

Tot slot: Voor één onderdeel van Hamme 2020, namelijk de bouw van appartementen en een nieuw
administratief centrum in de  Nieuwstraat is 100.000 euro voorzien. Vreemd, want Hamme 2020 ging ons volgens schepen Van Gaeveren 'niets kosten'. We hebben momenteel een vrij groot overschot (12 miljoen euro) op de gewone begroting. We zullen daar maar beter goed op letten...