Fietsvriendelijk Hamme: Groen agendapunt op de gemeenteraad van 23 april

24 April 2008

Hier vind je de volledige tekst van het punt dat ik op 23 april namens Groen! op de agenda van de gemeenteraad heb gezet: Volgende zaterdag geven we de aftrap van de actie 'met belgerinkel naar de winkel' . Het is positief dat dat zowel de huidige coalitie als het vorige, deze actie ondersteunt in Hamme. Meer fietsverkeer komt verkeersveiligheid, milieu en luchtkwaliteit, conditie van de inwoners en sociale contacten tussen de Hammenaars ten goede. Bovendien is meer fietsverkeer goed voor de plaatselijke middenstand.

Welke partij kan daar niet voor zijn?

Ik hoop dan ook dat er veel leden van de meerderheid meefietsen zaterdagochtend? Om Hamme fietsvriendelijk te maken, moet je immers het vanop de fiets bekijken.

Groen! Hamme wil extra aandacht vragen voor een fietsvriendelijke inrichting van de gemeente.

De jaarlijkse actie 'met belgerinkel naar de winkel' is natuurlijk niet de enige aanleiding.

Er zijn er nog drie :

-De ontelbare reacties op het onlangs in Het Nieuwsblad verschenen fietspadenrapport, ook vanuit Hamme, bewijzen dat heel wat mensen graag de fiets gebruiken. Maar ze tonen ook aan dat comfortabel fietsen in Hamme helaas niet overal mogelijk is.

-Omdat het mobiliteitsplan van Hamme aan herziening toe is, is het nu dé gelegenheid om een pakket fietsvriendelijke maatregelen te voorzien.

-Bovendien worden er volop plannen gemaakt om het Hamse centrum te vernieuwen. Vanuit Groen! verwachten we een fietsvriendelijk marktplein. Helaas is het in straten die naar de markt leiden, denk maar aan Kapellestraat en Slangstraat ook zeer moeilijk, soms zelfs gevaarlijk fietsen. Maar ook heel wat straten daarbuiten (bv. Strijderslaan, Moerheide, Drapstraat,?) liggen er voor fietsers zeer slecht bij.

Als we een gemeente worden waar overal vlot gefietst kan worden, heeft dat verschillende voordelen: niet alleen voor de Hammenaar die graag fietst, ook op toeristisch en economisch vlak is een fietsvriendelijke gemeente een grote troef.

Ik licht de groene voorstellen even toe :

-Straten rond scholen liggen in een zone 30. Deze zones moeten veel duidelijker aangekondigd worden. Nu zien mensen vaak pas bij afkondiging dat ze door een zone 30 reden. (Eén mogelijkheid is het schilderen van witte cirkel met max 30 km op de weg, net zoals bij begin zone 50)
De zones 30 moeten bovendien zo ingericht worden dat er effectief minder snel gereden kan worden. In straten als Loystraat en Evangeliestraat volstaat een klein bordje met zone 30 absoluut niet opdat chauffeurs hun snelheid zouden aanpassen.

- Bebouwde kom, zone tot 50 km/u :
Wanneer straten aan herinrichting toe zijn, moet (vóór er plannen om de straten in te richten opgemaakt worden) binnen de verkeerscommissie advies gevraagd worden over de meest fietsvriendelijke inrichting.
Dit is nodig omdat er nog te vaak geredeneerd wordt vanuit het zogenaamde 'voorruitperspectief' van de autobestuurder. Herinrichting van wegen moet ook vanuit het standpunt van fietsers bekeken worden.

-In straten die in het mobiliteitsplan voorzien worden om doorgaand verkeer uit het centrum te houden (eigenlijk overal waar snelheden toegelaten zijn van meer dan 50 km/u) zijn afgescheiden fietspaden nodig.
Daar moet in het aangepaste mobiliteitsplan een planning en een timing voor vastgelegd worden.
(bij een botsing tegen een snelheid van 70 km/u is de kans dat de zwakke weggebruiker overlijdt bijna 100% !)

-Fietsers moeten beloond worden. Met goede, overdekte (fiets)parkings op strategische plaatsen bijvoorbeeld. Vlakbij elke nieuwe of bestaande parking in Hamme moeten ook degelijke fietsenstallingen voorzien worden.

-Bij de bouw van nieuwe wijken of appartementen moet op de percelen zelf voldoende parkeermogelijkheid voor de bewoners voorzien worden. Zo vermijden we dat er veel extra geparkeerd wordt op de openbare weg. We ontlasten de openbare ruimte en geven meer plaats aan fietsers.
(behalve indien het gaat om kernvernieuwing op kleine rij-percelen of bij bewust auto-arme woonprojecten)