Eindelijk een beleidsprogramma ?

05 December 2007

Eindelijk weer een berichtje... Een blog beginnen is niet moeilijk, regelmatig blijven schrijven is een ander paar mouwen? Ik steek veel werk in het voorbereiden van tussenkomsten en eigen punten voor de gemeenteraad, maar hier verslag uitbrengen is er een beetje bij ingeschoten. Maar hier zijn we dus weer.Tijdens de gemeenteraad van 28 november stond het beleidsprogramma voor de komende jaren op de agenda. 11 Maand hebben we in Hamme gewacht op dit beleidsprogramma van de bestuursmeerderheid.

Ik was dus heel benieuwd naar de grote krachtlijnen van dit bestuur, naar de inbreng van de 'oude' coalitiepartner CD&V en naar die van de 'nieuwe' coalitiepartner VLD, maar vooral: naar de toekomst van Hamme.

De teleurstelling is groot!
Als we de korte beleidsnota van begin dit jaar uit het beleidsprogramma weglaten, houden we amper 11, 12 bladzijden over.
Op zich niet erg: een beleidsnota moet geen boek zijn, en op 11 à 12 bladzijden kan je duidelijk en beknopt strategische lijnen uitzetten. Kàn?

Helaas. Originele Hamse ideeën vinden we niet in dit beleidsprogramma, duidelijke doelstellingen evenmin. Eén ding is zeker, we zullen over vijf jaar niet kunnen zeggen dat dit plan niet uitgevoerd is. Er staat immers haast niets in. Eigelijk is dit plan zelfs geen bespreking waard.

Toch zijn in de pers nog niet vaak zoveel artikels verschenen over een lokaal beleidsprogramma. Wie heeft ondertussen nog niet gehoord of gelezen dat het Hamse beleidsprogramma voor tachtig procent gekopieerd werd van het beleidsprogramma van Roeselare?
Van mij mag men zich voor het schrijven van zo'n programma ergens op baseren. Maar dan moet je het wel aanpassen naar je eigen situatie, je eigen gemeente, in dit geval. Dat is onvoldoende gebeurd.
Misschien liggen de inwoners niet wakker van al deze plannen. Nogal logisch, de mensen hebben een eigen job en gezin om van wakker te liggen.
Maar het is niet omdat mensen er niet van wakker liggen, dat er geen plan moet zijn.
De meerderheid had er wel werk van mogen (moeten!) maken. Hoe moeten verschillende diensten trouwens een onderbouwd cultuur-, sport-, jeugdbeleidsprogramma maken, als de richting niet duidelijk is, als de keuzes pas achteraf gemaakt worden, als men niet weet of de begroting de plannen zal volgen?

Ik mis concrete strategische doelstellingen, duidelijke keuzes, een verantwoording van de gemaakte keuzes, operationele doelstellingen en mogelijkheden om te evalueren.

Ik vond bijvoorbeeld geen woord over hoe men het centrum wil vernieuwen. Om de plannen van de Hamse meerderheid te kennen vind je meer in de krant dan in de dossiers en het beleidsprogramma...

Wat vond ik wel? Het gemeentepersoneel krijgt individuele ontwikkelingsplannen en een resultaatsgericht beoordelingssysteem. Kan de meerderheid misschien het voorbeeld geven door een beleidsprogramma te maken met duidelijke plannen en een resultaatsgericht beoordelingssysteem? Want dit plan is ondraaglijk vaag.
De Hammenaren verdienen beter!

Hilde

p.s. : Dit pareltje van tegenspraak wil ik u niet onthouden:
In de inleiding van het beleidsprogramma kunnen we lezen dat het bestuur
'alles in het werk (zal) stellen om het statuut van buitengebied weg te werken?'
Vier bladzijden later staat er: 'ruimte en grond dienen met spaarzame zorg toegewezen? dichterbevolkte plattelandsgebieden mogen geen nieuwe verstedelijkte gebieden worden?'
Wie legt mij dat eens uit hoe je dat kan verzoenen?