Een lijntje naar de Zomer

04 Juli 2007

Een kort blogje deze keer. De gemeenteraad ligt twee maanden stil. Alle kinderen- of jonge mensen- zijn twee maanden thuis. Een heel verschil in huis. Nog wat mooi zomerweer zou welkom zijn. Alhoewel. Zomer maken we vooral zelf. En terwijl ik dit intik, komt de zon toch wel in mijn ogen schijnen! Ik wil toch nog een paar korte politieke berichten brengen ook. Op de laatste gemeenteraad heb ik samen met Sabine Van Mele van sp.a de vraag gesteld hoe (ver) het zat met het voornemen om een tussenkomst te voorzien in abonnementen van de lijn. Dat voorstel was in februari aangebracht door Sabine en ik vond het een heel goed idee. En als de collega's van sp.a een goed voorstel doen, steun ik dat graag. Een tussenkomst in de BuzzyPazz zou een belangrijke steun kunnen zijn voor alle ouders met kinderen of studenten die buiten Hamme naar school gaan. Onderwijs is op zich, dat hoef je Sabine en mij als moeders van schoolgaande kinderen niet te vertellen, al een dure zaak. Voor ouders met een beperkt inkomen zou de kostprijs van het vervoer een belemmering kunnen zijn in de keuze (of het verderzetten) van de studie van kinderen. Bovendien maak je met zo'n tussenkomst in de abonnementskosten het openbaar vervoer als milieuvriendelijk alternatief extra aantrekkelijk.

Schepen Vijt had in februari beloofd dat men dat voorstel rustig ging bestuderen. Daarom stelde ik aan Sabine voor om de meerderheid daar op de laatste gemeenteraad vóór het nieuwe schooljaar nog eens te herinneren.

Maar kijk, het zal wachten worden op de begroting van september. Als er al zo'n tussenkomst voorzien wordt, zal het dus ten vroegste voor schooljaar 2008-2009 zijn. We houden dat natuurlijk in de gaten als de begroting op de raad komt.

Meer politiek nieuws is voor een volgende blog.
Want ondertussen is het zomervakantie. En voor de zoon van tien hoort daar kamperen bij. In onze tuin staat dus al een klein tentje opgesteld. En dat blijkt gelukkig waterdicht...