Duurzaamheidsambtenaar: titel of functie?

26 November 2009

In Hamme hebben we sinds september een duurzaamheidsambtenaar. Een personeelslid van de milieudienst slaagde voor het examen en kreeg de mooie titel. Helaas kwam er nog geen ondersteuning op de dienst voor de extra taken.   Samen met Liesbet van Hapropos stelde ik er namens Groen! op de gemeenteraad van 25 november

een mondelinge vraag over:

Sinds enkele maanden hebben we op onze Hamse milieudienst een duurzaamheidsambtenaar in dienst. Dat is de uitvoering van een positief voornemen uit het milieubeleidsplan, waaruit volgende passage:
"Een duurzaamheidsambtenaar staat in voor de uitwerking, coördinatie en opvolging van alle acties op het vlak van milieubeleid en vormt een aanspreek- en informatiepunt naar de overige gemeentediensten en de bevolking toe. Met het aanstellen van een duurzaamheidsambtenaar wordt het toch al zware takenpakket van de milieudienst beter verdeeld, zodat de invulling van de verschillende taken en acties grondiger kan gebeuren."
Deze aanstelling is ook een logisch gevolg van het ondertekenen van de milieu- samenwerkingsovereenkomst op niveau 2. Op dat niveau moet de gemeente een aantal 'punten' halen dmv acties op milieuvlak en een duurzaamheidsambtenaar aanwerven. Tegenover deze aanwerving staat een aanzienlijke subsidie.

Er stelt zich echter een probleem. Op de milieudienst werken echter nog steeds maar 2 personeelsleden, dit komt doordat de functie van duurzaamheidsambtenaar wordt ingevuld door iemand die reeds lang op de Hamse milieudienst werkt. Het gaat dus om een interne verschuiving. Voor deze situatie kent de samenwerkingsovereenkomst een aantal extra voorwaarden: In het geval van interne verschuiving moeten de bestaande taken overgenomen worden (bijv. in de vorm van een extra aanwerving) of moet er aangetoond worden dat de bestaande taken wegvallen (bijv. einde project). Aangezien we in Hamme hebben gekozen om van het basisniveau naar het onderscheidingsniveau op te klimmen, is het evident dat er eerder projecten moeten bijkomen dan dat er zullen wegvallen.

Daarom graag een antwoord op de volgende vragen:
-
Voor wanneer is er een nieuwe aanwerving gepland?
-
Wie neemt - voorlopig - de oude taken over van de huidige milieuambtenaar, zodat zij haar nieuwe functie binnen de milieudienst volwaardig kan uitvoeren?
-
Hoe lang is deze situatie nog houdbaar zonder het halen van het onderscheidingsniveau (35 punten) in gedrang te brengen?
- Is er al contact geweest met het Departement LNE over de huidige situatie?

Hilde Van Cauteren (Groen!) en Liesbet Van der Henst (Hapropos)

Ik heb uit de reactie van de burgemeester het volgende onthouden:
-De extra aanwerving is voorzien, maar er zijn nog andere prioriteiten op personeelsvlak. Het kan gemakkelijk nog enkele maanden duren.
-Over extra ondersteuning op dit moment heb ik geen antwoord gekregen.
-Het puntenaantal halen zal niet gemakkelijk zijn.
-Er is nog geen contact geweest met het Departement LNE over de huidige personeelsinvulling van de milieudienst.

Ik heb nog eens benadrukt dat een duurzaamheidsambtenaar die voluit voor de functie kan gaan gemakkelijk zichzelf terugverdient. (financiële argumenten werken beter bij ons college beter dan bekommernis om het milieu, heb ik al gemerkt)

Uiteraard zullen we dit dossier en de belofte van ondersteuning op de milieudienst binnen enkele maanden, aandachtig in de gaten houden.