Den Bunt...

27 Juni 2007

Volgens berichten in de pers en op de website van CD&V wordt den Bunt zwaar bedreigd door een plan van de VLM om een groot gebied te ontpolderen. Minister Peeters zou heel andere plannen hebben, weten ze bij CD&V. Daarom organiseerden ze gisteren een infovergadering. Even de vragen op een rij die ik namens Groen! naar voor heb proberen brengen:Twee vragen zijn voor Groen! Hamme van belang in deze hele heisa:

1) Heeft minister Peeters zijn werk gedaan?

Hij kreeg immers opdracht om tegen het voorjaar 2007 een nieuw voorstel uit te werken voor Den Bunt, gebaseerd op een goed uitgewerkt, lokaal alternatief plan.

Als hij dat gedaan heeft is het onbegrijpelijk dat de VLM nog met de oude plannen moet werken. Als hij dat niet gedaan heeft, kan hij de VLM moeilijk op de vingers tikken.

Om hier klaarheid in te brengen zal Groen! Vlaams parlementslid Jos Stassen op vraag van Groen! Hamme nog voor de vakantie meer uitleg vragen in de bevoegde commissie.

2) Geeft het huidige bestuur, of liever de CD&V-fractie, de juiste informatie?

-Wat de nieuwe plannen betreft: Op de CD&V website lezen we dat minister Peeters heel andere plannen heeft dan de VLM. Blijkbaar weet de Hamse CD&V dat hij het Hamse alternatief wel degelijk steunt. Weet de Hamse CD&V-afdeling dan niet hoever minister Peeters officieel staat met de uitwerking ervan? Dat had men er toch even bij kunnen vragen?

-Wat de oude plannen betreft: Koen Mettepenningen spreekt van een dijk met een hoogte van 8 meter. Dat is TAW-hoogte, d.w.z. de hoogte ten opzichte van een nulpunt in Oostende. Daar liggen we in den Bunt 3,75 m boven. Dan houden we nog een dijk van 4,25 m over. Een heel verschil! We vinden het vanuit Groen! niet correct ten opzichte van de Hammenaars om hen af te schrikken met foute informatie.

Zijn we wijzer geworden uit deze infovergadering? Hebben we antwoorden gekregen? Vooral antwoorden naast de kwestie, vrees ik. Op de vraag naar de verantwoordelijkheid van minister Peeters is geen duidelijk antwoord gekomen.
Is er iets besloten? Ja, het college gaat een flinke brief schrijven. En iedereen die aanwezig was mocht die ondertekenen. Ik zou u hier graag de inhoud van deze brief meegeven. Maar helaas, die brief was nog niet klaar. De talrijke aanwezigen hebben hun handtekening gezet onder één zinnetje: dat ze akkoord gingen met de brief die door de burgemeester en het bestuur zal verzonden worden.
Zou dat nu een voorbeeld van goed bestuur zijn?